ČLÁNOK
Investori hodnotia úroveň riadenia a boj proti korupcii
4. decembra 2000

Nadštandardné investičné stimuly deformujú podnikateľské prostredie krajiny.

Nadštandardné investičné stimuly pre zvýšenie prílevu zahraničných investícií deformujú podnikateľské prostredie krajiny. Za kľúčové faktory, ktoré priťahujú zahraničných investorov, považuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) úroveň podnikového riadenia a rozsah boja proti korupcii. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol vedúci stálej delegácie SR pri OECD v Paríži Dušan Bella.

Za pozitívny krok v danej oblasti označil D. Bella už schválený Národný program boja proti korupcii. Taktiež pripomenul, že pri vytváraní optimálneho investičného prostredia v SR by mala vláda diskutovať s už etablovanými zahraničnými investormi v krajine, ako napríklad Volkswagen a U.S. Steel, prípadne využiť ich potenciál na rozšírenie investície. „Dlhodobo udržateľným riešením pre SR však nemôžu byť akékoľvek diskriminačné opatrenia, ktorými sú aj investičné stimuly,“ poznamenal D. Bella.

Vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko premeškalo príležitosť v polovici 90-tych rokov, keď sa usádzali zahraniční investori v stredoeurópskom regióne, musí sa podľa D. Bellu Slovensko sústrediť na nových investorov, ktorí ešte neinvestovali v tejto oblasti. „Veľmi dôležité je, aby im Slovensko ponúklo niečo nové a iné než okolité krajiny. SR predstavuje len malý trh oproti susedným štátom, a preto musí využiť nové technológie, vysoký potenciál vzdelania a výskumu,“ konštatoval D. Bella. Podľa jeho slov vybudovanie inovačných a technologických parkov a privatizácia bánk a strategických podnikov vytvorí priestor pre zahraničných investorov, ktorí potom rozšíria a zdokonalia siete dodávateľsko-odberateľských vzťahov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS