ČLÁNOK




Investor zvýši základné imanie Slovenských telekomunikácií o 400 mil. euro
12. mája 2000

Všetci záujemcovia o privatizáciu Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST), musia ponúknuť fixné zvýšenie základného imania spoločnosti o 400 mil. EUR, v záujme zjednodušenie porovnávania ponúk a výberu strategického partnera. „Bolo by veľmi ťažké vyhodnocovať ponuky, ak by táto čiastka bola pohyblivá,“ povedal pre agentúru SITA to štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Dušan Faktor po štvrtkovom zasadnutí Medzirezortnej komisie, ktorá schválila postup pre druhé kolo tendra na výber strategického partnera pre ST.

Medzirezortná komisia vo štvrtok okrem postupu pre druhé kolo verejnej súťaže schválila aj časové kritériá, pričom definitívne privatizačné ponuky by malo ministerstvo dostať do konca júna. Súčasne komisia prijala kritériá pre vyhodnocovanie ponúk v druhom kole. Podľa základnej filozofie transakčné dokumenty schváli v priebehu mája a na základe týchto definitívnych dokumenty záujemcovia predložia svoje definitívne ponuky. Ako D. Faktor potvrdil, viacerí záujemcovia prejavili záujem o väčší ako 51-percentný podiel, ktorý ponúka vláda, pričom sú ochotní adekvátne zvýšiť cenu.

„Keďže sme chceli zabezpečiť súťaž a sme si vedomí toho, že sa veľmi ťažko podarí vytvoriť podmienky, ktoré by úplne vyhovovali všetkým záujemcom, tak sme popri základných ponukách povolili predložiť aj alternatívne ponuky,“ pokračoval D. Faktor. V alternatívnej ponuke uchádzač naznačí, aké ústupky v základných transakčných dokumentoch si želá a na základe toho adekvátne zvýši svoju cenovú ponuku. Ponuky vyhodnotí privatizačný poradca Deutsche Bank a predloží ich komisii aj so svojimi odporúčaniami.

Podľa D. Faktora najvýznamnejším kritériom pre výber strategického partnera bude práve ponúknutá cena. Pokiaľ budú cenové ponuky výrazne rozdielne, zohľadnia sa ústupky záujemcov, ktoré uvedú v alternatívnych ponukách. Ústupky sa môžu týkať napríklad objemu preinvestovaných prostriedkov či vedenia spoločnosti.

Okrem jednotlivých spoločností sa podľa privatizačných podkladov môžu o ST uchádzať aj účelovo založené združenia. Podľa D. Faktora takúto možnosť využije pravdepodobne Telekom Austria, ktorý svoju ponuku predloží v spolupráci s talianskym operátorom Telekom Italia. „Je to úplne logické, pretože taliansky operátor je strategickým partnerom rakúskych telekomunikácií,“ uzavrel D. Faktor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS