ČLÁNOK
Investor zaplatil za jednu akciu VÚB 1935 Sk
22. júna 2001

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič si myslí že rozdelenie predaja Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava na dve etapy bolo vhodné. Po prvej etape, teda po predaji akcií IFC a EBRD bol ľahší predaj banky strategickému investorovi. Víťazom verejnej súťaže sa stala Intesa Banca Commerciale Italiana.

„Nemôžeme ísť do detailov, ale víťaz verejnej súťaže ponúkol lepšiu cenu a lepšie podmienky, „poznamenal Juraj Renčko, vedúci koordinačnej jednotky pre privatizáciu štátom kontrolovaných bánk na Ministerstve financií SR. MF potešilo, že o banku prejavil záujem taký vážny záujemca ako je Société Generale.

Platba za banku prebehne štandardným spôsobom. Intesa Banca Commerciale Italiana zaplatí po podpise zmluvy 10 % z ceny a zvyšok v októbri tohto roku. Renčko je rád, že verejnú súťaž sa do poslednej chvíle podarilo udržať ako konkurenčný tender.

Štruktúra transakcie bola vopred známe všetkým účastník transakcie. Jej súčasťou bola opcia (právo) na to, aby MF spätne odkúpilo od EBOR a IFC akcie, ktoré jej predalo.

Prezident banky Ladislav Vaškovič si myslí, že do konca prvého polroka by mali asi o 3 mld. Sk stúpnuť bilancia banky. Je to vďaka tomu, že banke sa podarilo vyriešiť dva komplikované úverové prípady.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS