ČLÁNOK
Investor musí posilniť postavenie Slovnaftu v Európe
30. marca 1999

Vedenie Slovnaftu, a.s., Bratislava sa netajilo stratégiou vybudovať zo Slovnaftu prosperujúcu firmu, zabezpečiť jej trh a následne hľadať pre ňu kapitálovo silného partnera. Snaha spojiť sa so strategickým zahraničným partnerom má preto logiku. Pre tlačovú agentúru SITA tak na zámer Slovnaftu získať strategického partnera reagoval minister hospodárstva Ľudovít Černák.
Na výber strategického partnera musia byť podľa neho stanovené presné kritériá. „Mali by sa definitívne vyriešiť sporné otázky z oblasti privatizácie Slovnaftu, urovnať vzťah k Európskej banke pre obnovu a rozvoj, doriešiť vzťahy s Fondom národného majetku (FNM), pričom by sa mali zachovať všetky úlohy vyplývajúce zo strategického postavenia Slovnaftu,“ uviedol minister. Ako dodal, zahraničný partner by mal garantovať odbyt a pomôcť zvýšiť predaj produktov Slovnaftu vo vlastnej sieti. Zároveň však spochybnil potrebu know-how ako hlavný dôvod pre vstup zahraničného partnera.
Strategický investor podľa neho musí posilniť postavenie Slovnaftu na trhu strednej a východnej Európy. „Slovnaft musí byť prínosom zahranično-obchodnej bilancie štátu. Pri hľadaní strategického partnera by sa tak mali rešpektovať proexportné zameranie tohto slovenského podniku,“ zdôraznil minister hospodárstva. Vláda by sa mala podľa Ľ. Černáka vyjadriť, či považuje diskusiu medzi FNM a Slovintegrou o vyriešení privatizácie Slovnaftu za ukončenú. „Ak však prezident Slovnaftu chce, aby sa vláda vyjadrila k nejakým záležitostiam, musí požiadať premiéra, aby takýto materiál zaradil na jej rokovanie,“ vysvetlil.
Prezident Slovnaftu Slavomír Hatina dnes zverejnil záujem spoločnosti o získanie strategického zahraničného investora. Touto úlohou Slovnaft poveril spoločnosť Salomon Smith Barney (SSB). Strategické partnerstvo by malo byť založené na akceptácii novoemitovaných akcií, malo by teda prebehnúť prostredníctvom navýšenia základného imania Slovnaftu. Dôvodom rozhodnutia o vstupe zahraničného investora do Slovnaftu je podľa S. Hatinu potreba know-how, ktoré by mal strategický partner priniesť. Slovintegra ako majoritný akcionár spoločnosti bude podľa neho súhlasiť s návratom 10 % akcií Slovnaftu FNM za predpokladu, že vláda tento krok odsúhlasí. „Zároveň by mala vláda vo svojom uznesení deklarovať, že Slovintegra splnila všetky svoje záväzky a nebude mať voči nej ďalšie požiadavky,“ dodal S. Hatina.
Slovnaft vykázal za minulý rok zisk pred zdanením 909,6 mil. Sk, pričom v roku 1997 to bolo 3,113 mld. Sk. Na poklese hospodárskeho výsledku Slovnaftu sa podpísali najmä cenový prepad ropy, faktická devalvácia slovenskej meny a rezerva na krytie pohľadávok z domáceho a zahraničného obchodu. Cenový prepad ropy vyústil do dodatkových úrokov z niektorých úverov v objeme 1,17 mld. Sk. V súvislosti s devalváciou slovenskej koruny musela spoločnosť vytvoriť rezervy v objeme 1,6 mld. Sk. Ďalšie rezervy v objeme 0,29 mld. Sk sa vytvorili na krytie pohľadávok z domáceho a zahraničného obchodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS