ČLÁNOK
Investor do Slovnaftu najprv s minoritným podielom
25. mája 1999

V procese vstupu zahraničného kapitálu do Slovnaftu, a.s., Bratislava by mohol strategický investor získať veľký minoritný podiel. Slovintegra spolu so strategickým partnerom by však mali vlastniť minimálne 67 % akcií. Informoval o tom prezident Slovnaftu Slavomír Hatina, ktorý zároveň pripustil, že v ďalších rokoch by investor mohol po splnení vopred stanovených podmienok získať aj majoritný podiel.
S. Hatina uviedol, že prostredníctvom americkej spoločnosti Salomon Smith Barney oslovil Slovnaft viacero významných zahraničných rafinérskych spoločností. „Konkrétne rokovania s firmami začnú po prijatí informačného memoranda v najbližších týždňoch a celý proces až po výber strategického partnera by mal byť ukončený do konca tohto roka, resp. začiatkom roka 2000,“ dodal.
S. Hatina opätovne upozornil na dohodu s Fondom národného majetku SR, na základe ktorej by Slovintegra mala vrátiť 10 % akcií Slovnaftu, potrebné je však zabezpečenie príslušnej legislatívy na legitimitu takéhoto kroku. „Vláda by mala ďalej deklarovať, že Slovintegra nemá žiadne záväzky voči štátu a ten nemá voči nej pohľadávky,“ skonštatoval. Vláda by mala podľa Hatinu v súlade s deklarovanou snahou o vstup zahraničného kapitálu do slovenskej ekonomiky potvrdiť aj záujem o vstup strategického investora do podniku na základe medzinárodného tendra, ktorý sa uskutoční pod vedením manažmentu Slovnaftu.
Zahraničný investor by mal do Slovnaftu vstúpiť prostredníctvom navýšenia základného imania spoločnosti. Jeho vstup by mal predovšetkým prispieť k zlepšeniu finančnej situácie podniku, upevniť jeho trhovú pozíciu a konkurencieschopnosť.
K ultimu minulého roka vlastnila Slovintegra 51 % Slovnaftu, Slovbena bola 5,84-percentným akcionárom. Európska banka pre obnovu a rozvoj zastúpená depozitárom The Bank of New York má 10,5-percentný podiel a Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vlastní 5,68 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS