ČLÁNOK
Investor do Devín banky požiadal o povolenie na kúpu akcií
12. júna 2001

Potenciálny investor do Devín banky, a.s. v piatok oficiálne požiadal Národnú banku Slovenska (NBS) o súhlas s nadobudnutím podielu na základnom imaní prevyšujúcim 50 %. Centrálna banka by mala o udelení povolenia rozhodnúť ešte počas júna. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda. Ako dodal, centrálna banka zároveň požiadala investora o doplnenie čiastkových údajov v žiadosti.

Devín banka už skôr avizovala snahu o získanie japonských investorov, ktorí by posilnili jej kapitál o 3 mld. Sk na 4 mld. Sk. Hovorkyňa Devín banky Oľga Viestová nedávno vyslovila presvedčenie, že japonskí investori zvýšia kapitálovú silu banky ešte pred vstupom nového zákona o bankách do platnosti a posilnia postavenie banky na trhu.

Podľa pripravovaného nového zákona o bankách, ktorý prerokúva parlament, kapitálová primeranosť nižšia ako 2 % bude znamenať pre centrálnu banku povinnosť odobrať bankovú licenciu. Kapitálová primeranosť pritom predstavuje pomer vlastného kapitálu k rizikovováženým aktívam. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. júla.

Devín banka vykázala za uplynulý rok neauditovanú stratu prevyšujúcu 2 mld. Sk. Len vo štvrtom kvartáli predstavovala strata 1,664 mld. Sk, na čom sa výrazne podpísalo vytvorenie 1,6 mld. Sk opravných položiek. V prvom štvrťroku vykázala stratu 125 mil. Sk. V súčasnosti eviduje zápornú výšku vlastného kapitálu. Bilančná hodnota banky predstavovala na konci marca 11,928 mld. Sk. Banka evidovala 2,65 mld. Sk úverov klientom, z toho 574,7 mil. Sk predstavovali klasifikované pohľadávky. Záväzky voči klientom presiahli 12,423 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS