ČLÁNOK
Investor asi nebude mať v Slovnafte záujem o petrochémiu
9. augusta 1999

Vstup zahraničného investora do Slovnaftu by vyvolal pozitívne i negatívne efekty, jednoznačne by však prispel k zvýšeniu hodnoty firmy. Zhodli sa na tom viacerí analytici, ktorí tento vstup označili v súčasnej situácii za nevyhnutný predovšetkým vzhľadom na svetové globalizačné trendy. „Malé rafinérie sa budú spájať a Slovnaft získa rýchlosťou výhodu pred tými, ktorí sa ešte nespojili,“ myslí si analytik J&T Securities Jozef Gašparík. Za najhorúcejších kandidátov pritom považuje OMV, Shell a MOL.
Nikto z potenciálnych zahraničných investorov však podľa neho nebude mať záujem zaplatiť aj za plastovú a petrochemickú časť podniku, ktorú si pravdepodobne do svojho ocenenia nezapočítajú. Slovnaft teda o tento závod, podieľajúci sa približne 30 % na jeho obrate, pravdepodobne príde. „Asi bude odpredaný tak, ako sa stalo aj v prípade OMV, čo ale prinesie určité problémy vyplývajúce z pevného začlenenia tejto časti do štruktúry Slovnaftu,“ povedal J. Gašparík. Zahraničné firmy pôsobiace v tejto oblasti obvykle neprevádzkujú súčasne rafinériu s plastami a petrochémiou.
Analytik J&T Securities zdôraznil, že vzhľadom na stupeň reštrukturalizácie sú pre Slovnaft najvhodnejší OMV a Shell. „Tieto firmy by do Slovnaftu priniesli manažérske know-how spolu s reštrukturalizačnými aktivitami smerujúcimi k znižovaniu nákladov, redukcii stavu zamestnancov a zvýšeniu efektívnosti,“ doplnil.
J. Gašparík je však presvedčený, že nový vlastník po svojom príchode do Slovnaftu nezvýši základné imanie spoločnosti, hoci by takýto krok znamenal rast jej hotovostných prostriedkov a umožnil ďalšie investície napríklad do siete čerpacích staníc. „Predpokladám, že OMV kúpi Slovnaft, aby vyrábal benzín a naftu a zásoboval čerpacie stanice OMV. Aj Shell by potreboval Slovnaft ako výrobcu, prípadne prostriedok na preniknutie na okolité trhy,“ skonštatoval J. Gašparík.
Výhodu prípadného vstupu OMV do Slovnaftu vidí analytička kapitálových trhov Československej obchodnej banky (ČSOB) Zuzana Krátka v geografickej blízkosti oboch rafinérií a atraktivite spojenia Schwechatu a Bratislavy. „Je potrebné vyhnúť sa stretu záujmov a zabezpečiť, aby išlo o rovnocenný vzťah. Investor by nemal mať záujem len na usmerňovaní a kontrole Slovnaftu ako svojej konkurencie a jej prípadnom utlmení s cieľom získať trh,“ upozornila Z. Krátka. Slovnaft je podľa nej technicky a technologicky dobre vybavenou modernou rafinériou s kvalifikovanou pracovnou silou. Nový partner by však mal klásť dôraz predovšetkým na finančnú stránku hospodárenia a finančné toky spoločnosti. „Pozitívom by mohlo byť uplatnenie synergických efektov podobných spojení vo svete a s tým spojené zníženie nákladov oboch spoločností,“ dodala analytička ČSOB.
Poradenský mandát od OMV na realizáciu poradenstva pri kúpe Slovnaftu získala spolu s Deutsche Bank Slávia Capital. OMV má pritom v Slovnafte záujem o získanie majority, resp. kontroly. V súčasnosti prebieha štádium interného posudzovania možnosti ponuky v rámci prvého kola. Zhruba pred mesiacom sa v Slovnafte začal due diligence a v priebehu dvoch až troch týždňov by mal byť jasný ďalší postup OMV. Poradcom Slovnaftu v procese získavania strategického partnera je investičná banka Salomon Smith Barney.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS