ČLÁNOK
Investičný fond Tatra kupón fond, a.s., Bratislava (TKF) zverejnil štvrťročné hospodárske výsledky, podľa ktorých dosiahol hrubý zisk 5,718 mil. Sk.
13. mája 1998

Na tvorbe kladného hospodárskeho výsledku sa podieľal predovšetkým zisk z finančných operácií v hodnote 6,725 mil. Sk, znížila ho však prevádzková strata v objeme 1,007 mil. Sk. K zníženiu prevádzkových nákladov by však v tomto roku malo prispieť založenie správcu TKF, investičnej spoločnosti Tatra Asset Management. Vlastné imanie TKF je oproti základnému viac ako trojnásobné, od minulého roka však zaznamenáva neustály pokles. Oproti koncu minulého roka sa znížilo o 7 % na 360,452 mil. Sk. Príčinou tohto poklesu sú rozdiely vzniknuté pri oceňovaní. Vplyv na vzniknutý nesúlad mali podľa predstaviteľov fondu predovšetkým útlm kapitálového trhu, rapídny pokles cien akcií a dlhopisov spojený s nárastom úrokových mier. Výška čistého obchodného imania TKF pripadajúca na jednu akciu dosiahla k 1. aprílu tohto roka 3 076 Sk. Oproti ultimu decembra tak poklesla o 6,07 %. Celková zadlženosť fondu je minimálna a dosahuje 3,4 %, keď cudzie zdroje predstavujú 12,795 mil. Sk. Za uplynulý rok investičný fond vypláca dividendy vo výške 200 Sk za akciu. Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS