ČLÁNOK
Investičný fond Ister s polročnou stratou 4,248 mil. Sk
27. septembra 2000

Investičný fond Ister, a.s. vykázal v prvom polroku stratu vo výške 4,248 mil. Sk, kým strata za celý predchádzajúci rok predstavovala 210 tis. Sk. Čistá hodnota majetku investičného fondu dosiahla ku koncu júna 162,483 mil. Sk, pričom na konci roka 1999 sa udržiavala na úrovni 166,743 mil. Sk. Finančné investície fondu tvorili k ultimu júna cenné papiere v hodnote 184,336 mil. Sk, iný majetok dosiahol 5,667 mil. Sk. Záväzky fondu predstavovali 27,520 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Čistá hodnota každej akcie predstavovala na konci júna 149 Sk, počet akcií fondu dosiahol 1 093 146 ks. Na konci decembra minulého roku bola čistá hodnota každej akcie 152 Sk. Prevádzkové náklady fondu predstavovali za prvých šesť mesiacov 102 tis. Sk, prevádzkové výnosy spoločnosť nevykázala. Finančné výnosy boli vo výške 6,213 mil. Sk a finančné náklady 10,359 mil. Sk.

Bilančná hodnota spoločnosti predstavovala v závere polroka 190,003 mil. Sk, vlastné imanie bolo vo výške 162,483 mil. Sk. Základné imanie fond evidoval vo výške 1,093 mld. Sk, kapitálové fondy však dosiahli zápornú hodnotu 926,415 mil. Sk. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo 29. júna o zrušení fondu likvidáciou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS