ČLÁNOK
Investicné banky platia pokuty 1,4 mld. USD
4. mája 2003

Miliónové pokuty, doživotný zákaz pracovat s cennými papiermi a zákaz dávat deti do prestížnych materských škôlok. To je strucný a neúplný zoznam trestov, ktoré dostali najväcšie analytické hviezdy amerického kapitálového trhu. Ich bývalí

zamestnávatelia zaplatia 1,4 mld. USD pokút. Regulacný orgán, ktorým je v USA Komisia pre cenné papiere a burzy, a desat popredných investicných bánk zverejnili detaily dohody, ktorá má skoncit vyšetrovanie konfliktov záujmov.

Prvé správy o dohoda sa objavili v decembri 2002. Odvtedy z nej vylúcili Deutsche Bank a Thomas Weisel. Nemecká banka nemohla poskytnút elektronickú korešpondenciu. Thomas Weisel nesúhlasil s niektorými bodmi dohody. Preto sa obe inštitúcie dohovárajú s regulacnými orgánmi samostatne.

V konecnom dôsledku 10 investicných bánk zaplatí 1,388 mld. USD vo forme pokuty, vrátenia zisku, ku ktorému prišli v dôsledku protizákonných operácií. Polovicu z neho banky vrátia do fondu urcenému na kompenzáciu strát klientov bánk. Dalšie peniaze budú smerovat na financovanie nezávislých analytických firiem a na vzdelávacie programy. Banky a ich zamestnanci súcasne nepriznávajú vlastnú vinu a ani ju nepopierajú.

Reforma sektora

Dohoda má odstránit konflikt záujmov medzi analytickými oddeleniami a oddeleniami, ktoré poskytujú služby investicného bankovníctva. V „cínskej stene“, ktorá mala medzi nimi byt, sa v minulých rokoch vytvorili obrovské pukliny. V case boomu kapitálového trhu, kvôli tomu aby banky získali klientov pre služby investicného bankovníctva, poskytovali investorskej verejnosti neoprávnene optimistické hodnotenia. Okrem toho manažérom týchto firiem poskytovali možnost získat lacno akcie firiem, ktoré vstupovali na trh formou verejnej ponuky (IPO). Po umiestnení akcií internetových firiem na primárnom trhu, ich ceny prudko niekolko násobne stúpali.

„Odporúcania a cielové ceny – to sú nezmyselné veci. Áno, malý chlapec (malý investor – pozn. Týden), môže byt oklamaný, ale taká je podstata mojej práce,“ písal analytik Lehman Brothers inštitucionálnemu investorovi. Analytik Merrill Lynch Henry Blodget, pomenoval akcie firmy InfoSpace, ktoré odporúcal nakupovat „kúskom sracky“ (kúskom hovna). Teraz analytici nebudú môct navštevovat prezentácie oddelení investicného bankovníctva, na ktorých ich kolegovia ponúkajú služby, alebo rokujú o podmienkach kontraktov. Okrem toho bude zakázané poskytovat akcie pocas IPO manažérom, spolocností, ktoré sú súcasne klientom investicných bánk. Analytické oddelenia musí podliehat inému manažérovi ako oddelenie investicného bankovníctva. Odmenovanie analytikov nesmie súvisiet s poplatkami za umiestnenie akcií na primárnom trhu, alebo obchodovania s nimi. Ak banka poskytuje urcitej firma služby investicného bankovníctva, musí to byt uvedené na prvej strane analytickej správy o tej istej firme. Banky vymedzia 432,5 mil. USD na to, aby pocas piatich rokov financovali nezávislé analytické firmy. Spolu s vlastnými analytickými správami budú musiet klientom zdarma poskytovat prinajmenej tri nezávislé analýzy.

Princíp „cínskeho múru“ nie je nový. Nie vždy sa však dodržiaval, napríklad aj v ceských bankách. Teraz však na vyspelých kapitálových trhoch ide o to, aby stena bola vyššie hrubšia a nedal sa v nej prebúrat co len najmenší tunel. Najlepšie co mohli regulacné orgány v USA v tejto situácii vymysliet, je financná nezávislost analytikov. Analýzy sú relatívne nákladnou záležitostou. Sú rentabilné vtedy ak znacka, ktorá je na analýze, pritiahne klientov, alebo investorov.

Rozdvojenie osobnosti

Podla mnohých investorov velmi pozitívne odporúcania vytvorili „býciu náladu“, teda také správanie pri ktorom stúpa dopyt a vyhána ceny akcií smerom nahor. To vytvorilo predpoklady pre vznik bubliny koncom devätdesiatych rokov minulého storocia. Bublina praskla a vymenila ju medvedia nálada, ktorou sa oznacuje klesajúci trh. Pozitívne odporúcania sa klientom poskytovali preto, aby banky získali klientov spomedzi podnikov. V nácrte svojho podnikatelské plánu na rok 2000 jeden z analytikov Goldman Sachs napísal: 1. získat co najviac príjmov za služby investicného bankovníctva, 2. získat co najviac príjmov za služby investicného bankovníctva, 3. získat co najviac príjmov za služby investicného bankovníctva.

Mary Meeker z Morgan Stanley známa za propagandu akcií internetových firiem pod prezývkou „královná siete“ písala: „mojou hlavnou úlohou je pomôct MS získat najlepšie objednávky na uskutocnenie IPO.“

Nie všetkým analytikom sa pácilo byt v konflikte záujmov. „Snád bossovia analytického oddelenia vedia ako na nás tlací oddelenie investicného bankovníctva,“ stálo v jednom z elektronických listov analyticky Goldman Sachs. Další odpovedal slovami: „Naša profesia je zlá anekdota!“

Padajúce hviezdy

Šéf analytikov Salomon Smith Barney Jack Grubman sa raz postažoval na investicných bankárov, ktorí podla neho nie sú schopní získat klientov „bez analytikov, ktorým odporúcajú ich akcie.“ Odporúcania „nakupovat“ dával pri cene akcií firmy Winstar Communications 50 USD za kus až do 17. apríla 2001 ked akcie stáli už len 0,14 USD. Den predtým firma ohlásila bankrot. Salomon Smith Barney od nej dostala za služby 24 mil. USD. Analytici si casto uvedomovali, že ich odporúcania nemajú žiadnu oporu v ekonomických výsledkoch firmy. Henry Blodget z Merrill Lynch dostal od jedného investora otázku: „Co zaujímavé je na (internetovom vyhladávaci) GoTo.com okrem provízii za služby investicného bankovníctva?“ Odpovedal jednoducho: „Nic!“

Obycajní investori verili analytikom. Blodgeta volali král Henry. Ked povedal, že akcie Amazon.com stúpnu z 240 USD na 400, do mesiaca to bola pravda. Teraz však stoja asi 28 USD.

Grubman a Blodget majú navždy zákaz pracovat s cennými papiermi. Rocne zarábali asi 20 mil. USD. Teraz však musia zaplatit pokutu15 mil. USD a 4 mil. USD. To by ešte nebolo nic v porovnaní s ovela horším trestom. Grubman nemôže už nikdy dat svoje deti do ani jednej z prestížnych materských škôl v New Yorku. Jeho deti sa prestížnej materskej školy dostali v roku 1999 za to, že nadhodnotil odporúcanie týkajúce sa akcií telekomunikacného gigantu AT & T. Tá si vdaka materskej škôlke vybrala Salomon Smith Barney za manažéra, ktorý má na starosti úpis (upisování) a umiestnenie nových akcií firmy. Jeden z najvplyvnejších bankárov technolgického boomu Frank Cuottrown z CSFB sa môže dostat do väzenia. Ked sa dozvedel, že Americká komisia pre cenné papiere bude vyšetrovat firmu, prikázal jednému z podriadených aby skartoval doklady súvisiace s takzvanými „horúcimi“ IPO. Clovek, ktorý pre firmu za rok zarobil 5 mld. USD a sám zarobil 100 mil. USD je obvinený kvôli tomu, že sa snažil zabránit spravodlivosti.

Epocha chamtivosti

Predseda Federálneho rezervného systému Alan Greenspan už v roku 1996 pomenoval boom na kapitálovom trhu „iracionálnou eufóriou“: Neskôr v súkromných debatách hovoril, že v dôsledku boomu nestúpla chamtivost ludí, ale stúplo množstvo príležitostí schopných ukojit túto chamtivost. Ekonóm Kenneth Golbraith v knihe „Velký krach 1929“, že vždy existuje množstvo spôsobov na rozkradnutie penazí. „V dobrých casoch ludia nie sú pozorní, sú dôverciví, majú dost penazí,… vždy je však vela ludí, ktorí chcú mat ešte viac penazí. Vtedy stúpa objem krádeží a znižuje sa množstvo ich odhalení. Ked prichádza depresia, všetko sa mení. Kontroly sú detailné, zlepšuje sa etika podnikania, objem krádeží sa zmenšuje.“ Americké investicné banky budú musiet dlho obnovovat dôveru investorov.

Hlavné dôvody dohody investicných bánk a SEC

Podvodné analytické správy (CSFB, Merrill Lynch, Salomon Smith Barney

Nepoctivé analytické správy (CSFB, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Salomon Smith Barney, UBS)

Zvelicené, alebo neopdstatnené tvrdenia

Tajné platby za analýzy od klientov (UBS, Piper Jaffay, Bear Steans, Morgan Stanley, J. P. Morgan Chase)

Poskytovanie akcií v rámci IPO manažérom spolocností, ktoré sú klientmi investicnej banky (CSFB, Salomon Smith Barney)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS