ČLÁNOK
Investície za tri štvrťroky vzrástli o 3,6%
14. decembra 2000

Objem obstaraných investícií v bežných cenách dosiahol v treťom štvrťroku 71,9 mld. Sk, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje nárast o 20,1 %. V stálych cenách dosiahol medziročný nárast investícií 14,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Od začiatku roka sa do konca septembra výška investícií vyšplhala na 208,7 mld. Sk v bežných cenách. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to znamená nárast o 11,5 % a v stálych cenách o 3,6 %. Vývoj bol najpriaznivejší práve v treťom štvrťroku, keďže v prvom polroku sa investície zvýšili len o 5,7 % a v druhom štvrťroku o 6,7 %.

Medziročné zvýšenie ovplyvnil najmä nárast investičnej aktivity v nefinančnom sektore o 14,8 %, vo finančnom sektore vzrástli investície o 6,5 %. O niečo nižší nárast objemu 6,4 % sa zaznamenal u domácností a 5,5-percentný nárast v sektore štátnej správy. „Úroveň minulého roka nedosiahli investície len v súkromných neziskových inštitúciách,“ povedal predseda ŠÚ Peter Mach.

Najpodstatnejšou zložkou investícií v členení podľa účelu použitia tvorili stroje, prístroje a zariadenia, keď sa na celkových investíciách podieľali 40,6 percentami. Investície do budov a stavieb tvorili 36 %, do dopravných prostriedkov 13,8 %. Investície do pozemkov predstavovali 3,9 % a do nehmotných investícií 2,2 %. Zvyšných 3,5 % pripadlo na ostatný hmotný investičný majetok.

Tempo medziročného rastu ovplyvnil najmä nárast investícií do strojov, prístrojov a zariadení o 27,3 % a dopravných prostriedkov o 18,3 %. Poklesli naopak investície do budov a stavieb o 3,4 %. Investície do obytných budov však vzrástli o 25,9 %. V priebehu roka sa skolaudovalo 8 962 bytov, z toho 2 539 v treťom štvrťroku. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to o 2 590 bytov viac.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS