ČLÁNOK
Investície v strednej Európe zaostávajú za očakávaniami
19. apríla 1999

Uvádza sa to v správe rakúskeho inštitútu pre hospodárske štúdie Wifo „Zrelosť uchádzačských štátov zo strednej a východnej Európy o členstvo v EÚ“. Celkový podiel východnej Európy na celosvetových nových investíciách dosiahol v roku 1997 iba okolo 5 % a na celkových investíciách iba 2 %.

Z analýzy priamych zahraničných investícií v krajinách strednej a východnej Európy je zreteľné, že v takmer všetkých desiatich kandidátskych štátoch dosahuje podiel investícií ako aj podiel priamych zahraničných investícií na hrubom domácom produkte (HDP) rovnako alebo dokonca vyššiu úroveň ako v porovnateľných štátoch Európskej únie. Pri porovnaní objemu investícií na obyvateľa sa napríklad Maďarsko približuje úrovni Rakúska alebo Španielska. Väčšina štátov regiónu strednej a východnej Európy prevyšuje pritom úroveň investícií v Grécku.

Investičná činnosť je v jednotlivých štátoch regiónu veľmi rozdielna. Najatraktívnejšou krajinou z hľadiska cieľa zahraničných investorov zostáva podľa Wifo i naďalej Maďarsko, ale na príťažlivosti získali aj pobaltské štáty. Pri hodnotení absolútnych čísiel je vzhľadom na veľkosť trhu na čele Poľsko. Podľa expertov rakúskeho inštitútu je dôležité, či sa výnosy z investícií opäť investujú v krajine. Maďarsko predstavovalo v minulom roku osobitný prípad, pretože zahraničné spoločnosti svoje výnosy v tejto krajiny nepoužili na nové investície. Dôvodom je pravdepodobne skutočnosť, že výnosy smerovali na kompenzáciu strát z aktivít v Rusku alebo na vytváranie rezerv na krytie takýchto strát. Investičná atraktivita štátov strednej a východnej Európy vyplýva z prístupu na tamojšie trhy, pretože nízke mzdové náklady už nehrajú rozhodujúcu úlohu. Nevýhodou investovania v tomto regióne je právna neistota, vplyv štátu a nepriaznivá ekonomická situácia. Organizovanú kriminalitu nepovažujú podľa Wifo investori za významný problém.

Priame zahraničné investície sú podľa expertov Wifo indikátorom integrácie jednotlivého štátu do svetovej ekonomiky. Investície môžu okrem toho mať výrazný podiel na procese ozdravenia v týchto transformujúcich sa štátoch, pretože zahraničný kapitál dosahuje vyššiu produktivitu dynamiku obratu ako domáci kapitál.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 2. 2021

USD 1,212 0,010
CZK 26,195 0,085
GBP 0,871 0,006
HUF 361,430 1,250
CAD 1,533 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS