ČLÁNOK
Investície v SR dosiahli za devät mesiacov tohto roka 181,3 mld. Sk a o 25,2 % prevýšili úroveň 1.-3. štvrťroka 1996 (v stálych cenách z decembra 1995 rast o 18,6 %).
10. decembra 1997

V základnej štruktúre investícii oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol podiel investícií do strojov a zariadení o 1,7 boda na 49,3%. Podiel stavebných investícií (budovy, stavby a haly) sa znížil o 0,6 bodu na 45,2%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol podiel súkromného sektora na realizovaných investíciách o 2,7 boda na 63,6%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 7. 2021

USD 1,189 0,002
CZK 25,501 0,005
GBP 0,851 0,001
HUF 357,200 0,880
CAD 1,479 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS