ČLÁNOK
Investície smerujú naďalej predovšetkým do materiálovo a dovozovo náročných odvetví.
23. septembra 1997

Pri dnešnej prezentácií základných tendencií vývoja v hospodárstve Slovenska v 1. polroku 1997 to povedal predseda Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Štefan Condík. Podľa jeho názoru sa tak opakuje situácia, na ktorú ŠÚ SR upozorňuje už niekoľko rokov.V sledovanom období sa obstarali investície v objeme 119 mld Sk. Znamenalo to zvýšenie dopytu po investíciách v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku v bežných cenách o 33,2 %, v stálych cenách o 23,6 %. Najväčší rast zaznamenali investície do budov a stavieb (+ 36,4 %) a investície do strojov a zariadení (+ 32,2 %). V štruktúre investícií bol vyšší podiel investícií do strojov a zariadení, ktorý bol 48,4 % a medziročne poklesol o 0,4 %. Stavebné investície majú 45,6-percentný podiel, teda o 1,2 bodu viac ako pred rokom. Najviac investovali z nefinančného sektora podniky výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody, pošty a telekomunikácie, podniky výroby ropných a chemických výrobkov, výrobkov z gumy a plastov iných obchodných služieb a v odvetví poľnohospodárstva. O 3,6 bodu sa zvýšil podiel zahraničných zdrojov v štruktúre financovania investícií a k ultimu júna 1997 dosiahol hodnotu 11,4 %. „Podiel zahraničných zdrojov sa síce zvýšil, tým však nechcem povedať, že do SR plynie v súčasnosti dostatočné množstvo zahraničných investícií,“ komentoval to Š. Condík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS