ČLÁNOK
Investície rástli najdynamickejšie v poslednom štvrťroku
15. marca 2001

Objem obstaraných investícií v bežných cenách dosiahol podľa predbežných údajov v štvrtom kvartáli uplynulého roka 94,5 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 1999 to predstavuje nárast o 12,2 %. V stálych cenách dosiahol medziročný nárast investícií 6,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počas celého minulého roka sa investície vyjadrené v bežných cenách vyšplhali na 303,2 mld. Sk. Oproti roku 1999 tak vzrástli o 11,7 %, v stálych cenách o 4,3 %. Vývoj bol najpriaznivejší práve v poslednom kvartáli, keďže v prvom štvrťroku sa investície zvýšili len o 5,7 %, v druhom o 6,7 % a v treťom o 11,5 %. Minuloročné zvýšenie investícií ovplyvnil najmä nárast investičnej aktivity v nefinančnom sektore o 13,9 %. Vo finančnom sektore vzrástli investície o 11,1 %. Domácnosti zaznamenali 7,1-percentný nárast investícií a vládny sektor zvýšenie o 8,2 %.

Najpodstatnejšou zložkou investícií v členení podľa účelu použitia tvorili vlani stroje, prístroje a zariadenia, keď sa na celkových investíciách podieľali takmer 41 percentami. Investície do budov a stavieb tvorili 36,2 %, do dopravných prostriedkov smerovalo 12,8 % investovaných zdrojov. Investície do pozemkov predstavovali 4 % a do nehmotných investícií 2,6 %. Zvyšných 3,5 % pripadlo na ostatný hmotný investičný majetok.

Tempo medziročného rastu ovplyvnil najmä nárast investícií do strojov, prístrojov a zariadení o 29,6 % a dopravných prostriedkov o 18,1 %. Poklesli naopak investície do budov a stavieb o 3,1 %. Investície do obytných budov však vzrástli o 18,8 %. V priebehu roka sa skolaudovalo 12 931 bytov, z toho 3 969 v štvrtom kvartáli. Oproti roku 1999 to bolo o 2 186 bytov viac.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS