ČLÁNOK
Investície do strednej Európy rastú, do EÚ naopak klesajú
4. decembra 2002

Medziročný nárast počtu investičných projektov o 54 % zaznamenal v prvom polroku 2002 región strednej a východnej Európy. V štátoch Európskej únie v rovnakom období naopak počet investícií poklesol o 15 %. Celkový počet investičných projektov v Európe sa z 912 za prvú polovicu roku 2001 zvýšil na 928 v prvých šiestich mesiacoch tohto roka. Výsledky vychádzajú z prieskumu European Investment Monitor spoločnosti Ernst & Young.

Medzi krajiny s najvyšším medziročným rastom investičných projektov patrilo Rumunsko so zvýšením o 142 %, Rusko s rastom o 84 % a Maďarsko s 50 %. Najvýraznejší pokles, približne o 25 % zaznamenalo Holandsko, Írsko a Anglicko. Celkový podiel Anglicka na európskom trhu investícií klesol z 22 % na 16 %, príčinou bol najmä pokles investícií z USA.

Podľa sektorov smerovalo najviac investičných projektov do software – 16 % a do automobilového priemyslu – necelých 13 %. Pokles zaznamenali sektory elektroniky, obchodných služieb a telekomunikácií,

farmaceutický sektor zostal stabilný.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS