ČLÁNOK
Investície do SR výrazne vzrastú po krajiny vstupe do NATO
29. apríla 2002

Vstup Slovenska do aliancie NATO, ktorý je predpokladom bezpečnosti a dôveryhodnosti, podnieti nárast priamych zahraničných investícií v SR, ako to bolo aj v ostatných krajinách Višegrádskej štvorky. Slovensko však musí ešte veľa urobiť na zlepšenie investičného prostredia. Uviedol to v exkluzívnom interview pre agentúru SITA americký veľvyslanec v SR Ronald Weiser.

Podľa veľvyslanca problémy, s ktorými sa investori na Slovensku stretávajú, sú stále v oblasti legislatívy, pozemkovej reformy, možnosti kúpiť si pozemok, ako aj v oblastiach obchodných zákonov, ktoré potrebujú reformu. „Ak chce byť slovenská ekonomika konkurencieschopnou a prilákať zahraničné investície, musí tieto záležitosti riešiť nielen táto, ale aj budúca vláda,“ uviedol Weiser. K novému Zákonníku práce sa Weiser vyjadril, že prinesie určité prekážky pre potenciálnych investorov na Slovensku. Vo všeobecnosti by mal byť Zákonník práce podľa veľvyslanca tvorený spôsobom, ktorý pritiahne zahraničných investorov. „Pracovné miesta vytvárajú podniky, nie vlády. Povinnosťou vlády je vytvoriť také prostredie, ktoré umožní podnikom začať činnosť, rásť a prosperovať,“ dodal veľvyslanec.

Weiser v rozhovore zdôraznil aj investičné výhody Slovenska, medzi ktoré patrí geografická poloha SR ako brána na východ. Ďalšou prednosťou je vzdelanosť pracovníkov. „Nezamestnanosť má dve strany, jednak je problémom pre krajinu, avšak tiež príležitosťou pre podniky, ktoré hľadajú voľnú pracovnú silu,“ uviedol veľvyslanec a dodal, že kvalitu zamestnancov si pochvaľovali predstavitelia zo spoločnosti U.S. Steel ako aj Whirlpool.

Americké veľvyslanectvo plánuje spolu s niekoľkými súkromnými spoločnosťami 21. júna v Bratislave usporiadať a sponzorovať podnikateľskú konferenciu, na ktorej by sa mali zúčastniť americké spoločnosti a investori. Konferencia by mala poskytnúť príležitosť diskutovať o problémoch investorov na Slovensku. „Chceme tiež dať dohromady spoločnosti, ktoré potrebujú zahraničné investície a ukázať im, čo musia urobiť, aby ich prilákali,“ dodal Weiser. Podľa veľvyslanca, keď Slovensko vstúpi do Európskej únie, bude mať väčší prístup k disponibilným zdrojom a investíciám. SR však bude tiež čeliť konkurencii, a preto sa bude musieť viac snažiť, aby investície išli na Slovensko, a nie do inej krajiny Višegrádskej štvorky, uzavrel Weiser.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS