ČLÁNOK
Investícia Nafty v Kazachstane vynáša mesačne 400 tis. USD
8. septembra 1999

Projekt ťažby ropy v Kazachstane, ktorý začala spoločnosť Nafta, a.s., Gbely realizovať v roku 1997, vynáša v súčasnosti zhruba 400 tis. USD mesačne. Zámerom manažmentu Nafty je zvýšiť tento výnos v blízkej budúcnosti na 600 tis. USD. Vďaka postupnému návratu investície vo výške 20 mil. USD bude hrozba neschopnosti splácania úveru poskytnutého na tento účel zažehnaná v priebehu niekoľkých týždňov. Na tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Nafty Arpád Demko.
Úverová zadlženosť Nafty predstavovala ku koncu júna tohto roka 2,54 mld. Sk, krátkodobé záväzky boli na úrovni 682,95 mil. Sk. Úvery zahraničných bánk sú podľa A. Demka zabezpečené na nadštandardnej úrovni. Tuzemským bankám uhradila Nafta v priebehu posledných siedmich mesiacov viac ako 900 mil. Sk. „Myslím, že Nafta vyjde z toho najhoršieho do konca tohto roka,“ povedal A. Demko. Najväčším problémom spoločnosti sú v súčasnosti záväzky z obchodného styku vo výške 300 mil. Sk, na ktorých splácanie Nafta nemá prostriedky.
Bilančný hospodársky výsledok spoločnosti sa ku koncu júla medziročne zlepšil o 7,5 % (22,5 mil. Sk). Pozitívne sa vyvíjala predovšetkým prevádzková činnosť, v ktorej Nafta dosiahla rast zisku o 212 mil. Sk. Naproti tomu však medziročne stúpli finančné náklady o 407 mil. Sk, čo zapríčinilo iba mierny nárast bilančného zisku.
Prvý polrok ukončila Nafta Gbely s čistým ziskom vo výške 218,76 mil. Sk, v porovnateľnom období minulého roka to bolo 130,445 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok predstavoval zisk pred zdanením vo výške 631,921 mil. Sk, vo finančných operáciách skončila Nafta v strate 265,373 mil. Sk.
Nafta, a.s., Gbely sa zaoberá ťažbou uhľovodíkov, uskladňovaním zemného plynu v podzemných zásobníkoch, geologicko-prieskumnou, stavebno-montážnou a strojno-priemyselnou činnosťou. Najdôležitejšími akcionármi spoločnosti sú Druhá obchodná, a.s., (45,9 %), Chase Nominees Limited London (12,11 %), Slovenský plynárenský priemysel, š.p., (10 %) a Všeobecná úverová banka, a.s., (6,9 %). Drobní akcionári vlastnia približne 25 % základného imania Nafty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 1. 2021

USD 1,215 0,001
CZK 26,080 0,072
GBP 0,888 0,002
HUF 357,330 0,280
CAD 1,546 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS