ČLÁNOK
Invesco Fund Group podvádzala podielnikov fondov
27. decembra 2003

Prokurátor štátu New York Eliot Spitzer a Komisia pre cenné papiere a burzy USA (SEC) obvinili manažérov spoločnosti spravujúcej finančné aktíva Invesco Fund Group a jej riaditeľa Reya Kaninghama. Počas piatich rokov Invesco Fund Group dovolila robiť také operácie s podielmi svojich klientov, pri ktorých sa predávajú na krátky čas a potom sa opäť nakupujú. Operácie tohto typu majú znaky hazardnej hry. Dá sa na nich veľa zarobiť, ale aj veľa prerobiť. Používa sa pre slangový pojem „na krátko“.

V roku 1998 ceny akcií stúpali a podielové fondy prekvitali. V Invesco Funds Group adrenalín stúpal kvôli niečomu inému. Manažéri a správcovia finančných aktív sa snažili oponovať vedeniu Invesco Funds Group. To podporovalo novú generáciu investorov, ktorí sa orientovali na hedge fondy. Tie sú zamerané na krátkodobé nákupy a špekulácie s akciami nakupovanými na úver.

Podľa internetovej strńky tlačovej agentúry Bloomberg Invesco Fund Group je prvým správcom a manažérom finančných aktív, ktorý je obvinený za operácie s cennými papiermi na krátko. Obchody tohto typu sú najrozšírenejším, ale nie je jediným porušením zákonov v priemysle podielových fondov. Umožňujú podielnikovi, ktorý sleduje krátkodobé kolísanie trhu, je schopný zarobiť na rozdiele v cene podielu a cenách cenných papierov, z ktorých sa skladá podielový fond. Cena sa určuje raz do dňa. Ten kto ju vie dopredu, môže zneužiť dôvernú informáciu. Na Slovensku jedna z veľkých komerčných bánk vďaka pracovníkom depozitárova prišla na to, že obchody tohto typu robil priamo generálny riaditeľ správcovskej spoločnosti , ktorá bola dcérskou spoločnosťou banky a jeden manažér. Nakupovali a predávali podielové listy na svojom účte a na účtoch príbuzných, ktoré deň predtým nakupovali. Preto riaditeľ dostal okamžitú výpoveď a manažér sa dohodol, že odíde sám. Vďaka týmto kontraktom manažéri mohli draho predať podielový list, ktorý mohli na druhý deň lacno nakúpiť. Okrem toho obaja uzavreli nevýhodné termínované kontrakty. Vďaka nim fondy dodnes zaostávajú vo výnosoch. V podstate išlo o zneužitie dôverných informácií v obchodnom styku.

Obchody, ktoré robila Invesco Fund Group a slovenskí manažéri zvyšujú náklady investorov, ktorí vkladajú peniaze na dlhé obdobie. Na tento typ investorov sú predovšetkým orientované podielové fondy.

Obchody na krátko nie sú v USA zakázané, ale správcovia fondov ich napodporujú. V štatúte podielových fondov Invesco Funds Group je napísané, že investor nemôže robiť obchody s podielovými listami viac ako štyri razy do roka. Činnosť hedge fondov je založená práve na opakujúcich sa predajoch a nákupoch na krátko. Tieto obchody deštruujú investičnú stratégiu správcov podielových fondov.

Bývalý správca fondu obligácií s vysokými výnosmi Jerry Paul pre The Wall Street Journal povedal, že musel držať 5 až 10 percent hodnoty portfólia v hotovosti, aby vedel reagovať na rýchly príliv a odliv finančných prostriedkov do fondu. Tieto finančné prostriedky nemohol vkladať do rýchlo rastúceho akciového trhu. Sám by bol radšej, keby mal vo fonde hotovosť na úrovni 2,5 % z objemu finančných prostriedkov.

SEC regulátori tvrdia, že Invesco Fund Group uváczala podielnikov do omylu. Ak mala dohody s hedge fondmi a umožňovala im robiť operácie na krátko, dostala ostatných podielnikov do nevýhodnej situácie. Vedenie Invesco Fund Group tvrdí, že operácie s hedge fondmi sa robili len vtedy ak prinášali prospech podielnikom fondov. Invesco mal však dohody s hedge fondmi, ktoré robili najmenej 80 operácií tohto typu. Celkom mali v podielových fondov 900 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS