ČLÁNOK
Intesa Bci ponúkla za VÚB o 20 % viac ako Société Générale
18. júna 2001

Cena, ktorú za 68,58-percentný podiel na základnom imaní Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) ponúkla talianska Intesa Bci, prevýšila ponuku francúzskej Société Générale zhruba o 20 %. Ponuka Intesy bola pritom výrazne lepšia kvalitou aj cenou. Podľa ministerky privatizácie Márie Machovej je navrhovaná cena pre Slovensko veľmi dobrá a budú s ňou spokojní aj odborníci. Zatiaľ ju však odmieta zverejniť, pretože na takýto krok je potrebný súhlas Intesy.

Prvú časť kúpnej ceny by mala Intesa Bci uhradiť na účet Fondu národného majetku (FNM) krátko po podpise zmluvy, zvyšok po ukončení polročného auditu v banke. Príjmy z privatizácie VÚB by sa podľa M. Machovej mali použiť na zníženie zadlženosti štátu, splatenie starých dlhov a dlhopisov FNM.

Ponuku Intesy by mala vláda prerokovať a schváliť do dvoch týždňov. Podpísanie zmluvy ministerka očakáva krátko po schválení kabinetom. Ministerka nepredpokladá, že by bola do zmluvy zakomponovaná klauzula o možnom presune ďalších klasifikovaných pohľadávok z VÚB na Slovenskú konsolidačnú, a.s., podobne ako to bolo v prípade Slovenskej sporiteľne (SLSP). Podľa nej nemožno VÚB a SLSP porovnávať.

Podľa zdrojov blízkych ministerstvu privatizácie má Intesa Bci záujem odkúpiť aj časť akcií VÚB v portfóliu Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC), Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Reštitučného investičného fondu a zvýšiť tak svoj podiel v banke až na 94 %.

Štát pôvodne vlastnil vo VÚB takmer 95 % akcií. Po tohtoročnom vstupe IFC a EBRD, ktoré získali 25-percentný podiel na základnom imaní banky, sa podiel štátu zredukoval na necelých 70 %. VÚB dosiahla vlani hrubý zisk 5,945 mld. Sk, pričom v roku 1999 vykazovala nekonsolidovanú stratu 9,487 mld. Sk. Zisk v prvom štvrťroku dosiahol 433,7 mil. Sk. Bilančná hodnota banky ku koncu marca bola 171,403 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS