ČLÁNOK
Intervencie NBS dosiahli v prvom polroku 205 mil. EUR
4. októbra 2002

Celkový objem intervencií, ktorými Národná banka Slovenska (NBS) v prvom polroku podporila korunu, predstavoval 205 mil. EUR. Centrálna banka pritom intervenovala výlučne prostredníctvom priamych intervencií. NBS zasahovala celkovo trikrát, a to 11., 18. a 19. júna. Prvá intervencia bola pre trh prekvapením, keď postačoval malý objem devízových prostriedkov k stabilizovaniu situácie na devízovom trhu. Nasledujúce dni však výmenný kurz opäť oslaboval a NBS musela podporiť korunu aj vo väčšom objeme predaných devízových prostriedkov. Vyplýva to zo Správy NBS o menovom vývoji za prvý polrok.

V prvých mesiacoch roka charakterizoval výmenný kurz slovenskej koruny stabilný vývoj s mierne posilňujúcou tendenciou. Oslabovanie výmenného kurzu, ktoré sa začalo v druhej polovici apríla, akcelerovalo v júni k úrovniam okolo 45,000 SKK/EUR. Pre príliš rýchlu depreciáciu výmenného kurzu sa centrálna banka rozhodla k zásahu na devízovom trhu a formou priamych intervencií podporila výmenný kurz slovenskej koruny. Slovenská koruna oslabila k ultimu júna voči koncoročnej úrovni 42,760 SKK/EUR o 3,6 % na 44,305 SKK/EUR. Koruna dosiahla za uplynulý polrok najsilnejšiu hodnotu 16. apríla, keď sa voči euru kótovala na 41,457 SKK/EUR. Najslabšia bola koruna 16. júna, na úrovni 44,807 SKK/EUR, takže rozdiel medzi najsilnejšou úrovňou a najslabšou úrovňou kurzu predstavoval 8 %.

Saldo spotových obchodov zahraničných bánk voči domácim bankám predstavovalo v prvom polroku záporných 302,1 mil. USD. Zahraničné banky teda viac predávali cudziu menu a nakupovali slovenské koruny. Kurz slovenskej koruny voči americkému doláru klesol oproti koncu minulého roka o 7,2 %, z 48,467 SKK/USD na júnových 44,955 SKK/USD. Najsilnejšiu hodnotu pritom mena dosiahla 27. júna, na úrovni 44,949 SKK/USD. Najvyššie sa kurz koruny voči doláru dostal 4. februára, keď bol 49,368 SKK/USD.

Na medzibankovom devízovom trhu sa za prvý polrok zobchodovalo takmer 79,34 mld. USD. Väčšinu, 85 % obchodov tvorili swapové transakcie, spotové obchody sa podieľali na celkovom objeme 14,8 %. Priemerný denný obrat na spotovom trhu bol 94,7 mil. USD s priemernou veľkosťou jedného obchodu 1,3 mil. USD. Objem obchodov medzi domácimi obchodnými bankami v prvom polroku dosiahol 21,343 mld. USD. Najväčšie zastúpenie v obchodovaní tvoril dolár (71,7 %), nasledovali eurá s 28,2 % a ostatné meny tvorili 0,7 %. Na celkovom medzibankovom devízovom trhu sa obchodovanie domácich bánk podieľalo 26,9 %. Objem obchodov so zahraničnými bankami tvorí stále podstatnejšiu časť celkového devízového trhu, keď za prvých šesť mesiacov sa na ňom podieľal 72,9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS