ČLÁNOK


,

Internet uľahčuje výmenu novátorských myšlienok
31. októbra 2002

Medzi metódy, ktoré používajú ekonómovia na urýchlenie hospodárskeho rozvoja, patria aj inkubátory – miesta, ktoré pomáhajú podnikom v začiatkoch podnikania. V Európe existuje vyše 900 rozličných inkubátorov. Pomáhajú vytvárať pracovné miesta, zhodnocovať technológie, oživovať oblasti, ktoré majú ťažkosti, podporujú odvetvia so špecifickými aktivitami. Vytvárajú siete poradcov, majú spoločné poradenské a kancelárske služby. Zvyčajne ich financujú štáty, miestne autority, obchodné a priemyselné komory, univerzity a výskumné centrá, ale aj významné globálne alebo regionálne firmy a nezávislí podnikatelia. Tradičnou formou sú teda „kamenné“ inkubátory. Ich dosah a vplyv je však geograficky obmedzený. Preto prichádzajú vynaliezaví autori s myšlienkou virtuálneho inkubátora, ktorý predstavuje sprostredkovateľský model podnikania na internete.

Prístup čakajúceho investora

Podľa slov iniciátora myšlienky, riaditeľa firmy Synergy – VCG Mariána Kršku, v súčasnosti virtuálna inkubácia takmer nejestvuje. Tradičná inkubácia je nákladovo limitovaná len na určité geografické regióny. Investori často nie sú prístupní novým myšlienkam, pritom sa sťažujú na nedostatok dobrých projektov. Podľa M. Kršku u nás prevláda prístup čakajúceho investora. Firmy a rôzne investičné spoločnosti nemajú k dispozícii jednoduchý a pohodlný nástroj na monitorovanie inovačných myšlienok a ich rozvíjanie spolu s autormi. Cieľom Synergy inkubátora je, aby virtuálna inkubácia dopĺňala tradičnú a aby nebola geograficky obmedzená. Investorské skupiny by mohli prístupnejšie diskutovať o nových podnikateľských myšlienkach. Mechanizmus virtuálnej komunikácie rozširuje a prináša nové možnosti spolupráce medzi autorom a investorom. Autor (podnik, výskumníci, študenti…) anonymne zaregistruje svoj projekt. Operátor ho skontroluje, no nezasahuje do obsahu. Investor uvidí projekt vo svojom virtuálnom priestore. Ak ho projekt zaujme, pošle autorovi poznámky a otázky. Autor odpovedá na otázky, upravuje popis projektu a označí ďalší krok komunikácie. V tejto fáze sa môžu potenciálni spolupracovníci dohodnúť na stretnutí alebo spresňovať svoje požiadavky cez internet. V prípade dohody sa komunikácia prostredníctvom inkubátora končí.

Zmena správania hlavných hráčov

M. Krško neočakáva okamžitý veľký záujem. Váhavosť na strane potenciálnych autorov a konzervatívny prístup na strane investorov ho neprekvapí. Prvé reakcie sú však pozitívne. Obidve strany vyjadrujú nadšenie pre novátorstvo myšlienky a jej možný dosah na podnikateľské prostredie. Študentom by projekt mohol pomôcť k aktivite. Ich diplomové práce už nebudú ležať len v univerzitných knižniciach. Môžu zaujať a prispieť k rozvoju nového produktu. Vedci a výskumníci budú môcť profitovať zo svojej práce a podniky zvýšia záujem o rozvoj podnikania na základe nových inovačných myšlienok. Na druhej strane, investori sa budú zaujímať o projekty, ktoré k nim budú prichádzať a nebudú mať zábrany komunikovať s autormi predtým, ako projekt schvália alebo odmietnu. Finančné inštitúcie budú využívať nové spôsoby tvorby projektov. Firmy budú prejavovať záujem o nové myšlienky, práce a investičné projekty v oblastiach, v ktorých podnikajú.

Bezpečnosť podľa M. Kršku nie je menšia ako pri klasickej komunikácii. Pred registrovaním projektu je autor poučený, že pri popise má detaily odhaľovať postupne. Má možnosť poradiť sa s odborníkom na autorské práva a investorovi môže navrhnúť uzavretie zmluvy o utajení. Opatrný musí byť aj záujemca, ktorý bude poskytovať rady o tom, ako projekt vylepšiť. Autor si totiž môže nakoniec vybrať iného investora.

Synergy inkubátor má verejnú a neverejnú časť. Verejná časť obsahuje základné údaje o registrovaných projektoch. Neverejnú časť tvoria súkromné virtuálne priestory autorov a investorov. Služba je voľne prístupná pre autorov projektov a platená pre potenciálnych investorov, teda registrácia projektov je zdarma. Aplikácia bude prístupná od 4. novembra 2002 na www.synergy.sk.

Podnikateľská inkubácia – proces rozvoja podnikania, ktorý pomáha znižovať mieru podnikov zanikajúcich v úvodnej fáze. Urýchľuje rast firiem s potenciálom na to, aby sa stali významnými zamestnávateľmi a tvorcami bohatstva.

Virtuálny inkubátor – internetová aplikácia, ktorá umožňuje podnikateľskú inkubáciu cez virtuálne kanály (internet).

Synergy inkubátor – virtuálna služba, ktorá rozširuje príležitosti na prezentáciu nových podnikateľských myšlienok, prác a investičných projektov, uľahčuje úvodnú komunikáciu medzi autorom a investorom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS