ČLÁNOK
Internet pre všetkých žiada zníženie cien za ADSL
31. augusta 2003

Vysokorýchlostný internet od Slovenských telekomunikácií nesplnil očakávania domácich používateľov. Namiesto neobmedzeného pripojenia internetovým používateľom ponúkol dominantný telekomunikačný operátor obmedzené možnosti, ktoré degradujú podstatu služieb ADSL. Občianske združenie Internet pre všetkých preto začiatkom mesiaca august požiadalo Slovenské telekomunikácie o zníženie cien za službu ST DSL o 50%.

Zástupcovia občianskeho združenia Internet pre všetkých na základe podrobnej štúdie podmienok poskytovania služieb ADSL od Slovenských telekomunikácií (ST), za pomoci textov mesačníka PC Space a doplňujúcich textov spracovaných členmi IPV dospeli k nasledujúcemu:

1. Cena za službu ST DSL je vysoká a nebolo nám aj napriek našej snahe nijako relevantne vysvetlené, prečo to tak je. Vysoká cena za službu ST DSL je prekážkou v rozšírení ADSL technológie do domácností.

2. Obmedzenie objemu prenesených dát dehonestuje podstatu ADSL a je v podobe v akej je zavedené na Slovensku absolútne neštandartné.

3. Cena za ST DSL a prenesené dáta tvorí koncovú cenu pre spotrebiteľa – tá je pri porovnaniach s krajinami, ktoré majú porovnateľnú telek.infraštruktúru, prakticky najvyššia a neumožňuje využívanie možností technológie ADSL.

Preto Internet pre všetkých žiada od ST zníženie cien za produkt ST DSL o 50 %. Nežiadame zmenu obchodného modelu poskytovania služieb ADSL, ale zníženie cien za službu ST DSL, ktorej zníženie sa okamžite premietne do koncovej ceny zákazníkom. Zníženie cien by malo za následok výraznejšie zníženie koncových cien za ADSL a priblíženie tejto technológie do domácností.

Internet pre všetkých je prakticky jediná spotrebiteľské združenie venujúce sa problematike internetu a telekomunikácií na Slovensku. Aj preto verime že ST sú ochotné počúvať hlas svojich zákazníkov. V prípade akceptácie tejto požiadavky to bude Internet pre všetkých považovať za výrazný krok k rozšíreniu technológie ADSL na Slovensku.

Pokiaľ naša požiadavka nebude akceptovaná, očakávame vysvetlenie prečo sú ceny ADSL, v porovnaní s okolitými krajinami, na Slovensku prakticky najvyššie. Zatiaľ nám totiž nik neposkytol korektné odpovede na naše otázky a na ST sa tak valí obrovská vlna oprávnenej kritiky.

Čo je to služba ST DSL?

Pokiaľ chcete ADSL, nebudete môcť pri platení obísť ST. Tie totiž použili model, kedy si jasne určili koľko chcú sa prenájom „holého drôtu“, ktorý vedie z ústredne až k Vám domov, za účelom poskytovania služieb ADSL. Prenájom je taktiež službou a tú nazvali „ST DSL“. Za jej inštaláciu zaplatíte 3999 Sk bez DPH (4799 Sk s DPH), v inštalácii je zahrnutá cena za testovanie prístupového vedenia, montáž splittera a jeho pripojenie na prípojné vedenie. Mesačný poplatok je 1099 Sk bez DPH (1319 Sk s DPH). Poplatok zahŕňa náklady za údržbu a dohľadovanie služby ST DSL.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS