ČLÁNOK
Intel Communications Fund investuje do štyroch firiem zaoberajúcich sa technológiou Wi-Fi
13. marca 2003

Spolocnost Intel oznámila, že od zaciatku tohto roku investovala do štyroch firiem zaoberajúcich sa technológiou Wi-Fi. Investície sú súcastou iniciatívy spolocnosti Intel usilujúcej o rozšírenie funkcnosti a schopností vysokorýchlostných bezdrôtových sietí.

Investicný fond Intel Communications Fund práve zverejnil investície do spolocností rovingIP.net, zaistujúcej zúctovania medzi poskytovatelmi Wi-Fi služieb a Vivato, výrobcu Wi-Fi prepínacov. Investície do firiem Broadreach Networks Limited, poskytovatela širokopásmového prístupu k Internetu a Pronto Networks, dodávatela prenosových OSS riešení pre rozsiahle hotspot siete, boli zverejnené už skôr.

Od októbra minulého roka, ked bolo ohlásené rozhodnutie spolocnosti Intel investovat 150 mil. USD do spolocností podporujúcich technológie Wi-Fi, až do tejto doby, investoval Intel Communications Fund do siedmich projektov. Od zaciatku svojej cinnosti v roku 1999, ktorý predstavovala investícia do spolocnosti prevádzkujúcej bezdrôtové siete, investoval Intel Communications Fund do viac ako 15 spolocností zaoberajúcich sa bezdrôtovými sietami.

„Tieto investície sú súcastou snahy spolocnosti Intel urýchlit celosvetové zavádzanie vysokorýchlostných bezdrôtových sietí,“ povedal Mark Christensen, viceprezident spolocnosti Intel a riaditel Intel Capital Communications Sector. „Produkty a služby zabezpecované týmito spolocnostami budú doplnat mobilnú technológiu Intel® Centrino™. Tieto firmy tvoria jadro Wi-Fi sektoru, ktorý uvedie širokopásmové bezdrôtové siete do reálneho života.“

Londýnska spolocnost Broadreach Networks Limited poskytuje verejný kábelový i bezdrôtový prístup k Internetu. Táto spolocnost prevádzkuje pod znackou ReadytoSurf™ siet s viac ako 350 terminálmi v 41 oblastiach, co z nej robí najväcšieho prevádzkovatela spravovaných verejných internetových terminálov. Dalšie informácie o spolocnosti Broadreach Networks nájdete na www.broadreachnet.com.

Spolocnost Pronto Networks dodáva prenosové systémy OSS (Operations Support Systems), ktoré prevádzkovatelom Wi-Fi služieb umožnujú otvorit a spravovat verejné WLAN hotspoty. Kalifornská softwarová spolocnost Pleasanton zaistuje software slúžiaci k prevádzke, konfigurácii, identifikácii, riadeniu prístupu, bezpecnosti, úctovaniu (predplatené i následné) a roamingu v rozsiahlych verejných WLAN sietach, ale tiež vzdialenú správu a aktualizáciu inteligentných prístupových bodov. Dalšie informácie o Pronto Networks získate na www.prontonetworks.com.

Firma rovingIP.net z mesta Bellevue vo Washingtone, USA, zaistuje prepojenie sietí pre poskytovatelov širokopásmových bezdrôtových služieb a operátorov verejných i súkromných bezdrôtových sietí štandardu 802.11. Spolocnost, ktorú založili subjekty podielajúce sa na vzniku severoamerickej siete mobilných služieb ponúka škálovatelné riešenia Wi-Fi roamingu. Dalšie informácie o rovingIP.net nájdete na www.rovingIP.net.

Spolocnost Vivato vyrába Wi-Fi prepínace umožnujúce nový spôsob zavádzania širokopásmových Wi-Fi sietí vo velkých podnikoch a u poskytovatelov služieb. Zariadenie tejto spolocnosti zo San Franciska rozšíri pomocou systému vzájomne natocených antén dosah Wi-Fi z niekolkých metrov na kilometre, co klientom umožnuje pokrytie rozsiahlych vnútorných i vonkajších priestorov. Podrobnosti nájdete na www.vivato.net.

Konkrétne podmienky investícií neboli zverejnené.

Fond Intel Communications Fund, riadený oddelením Intel Capital, bol založený v septembri 1999 a zameriava sa na urýchlenie iniciatív spolocnosti Intel na poli hlasových a dátových komunikacných technológií. Z celkového kapitálu fondu, 500 mil. USD, je 150 mil. vyclenených výhradne pre investície do spolocností zaoberajúcich sa Wi-Fi.

Intel Communications Fund už realizoval viac ako 80 investícií do spolocností v 17 krajinách, na piatich kontinentoch. Dalšie informácie o tomto fonde nájdete na www.intel.com/capital/portfolio/funds/icf.htm.

Spolocnost Intel je najväcším svetovým výrobcom mikroprocesorov, a zároven je popredným výrobcom pocítacových, sietových a komunikacných produktov. Podrobné informácie o spolocnosti Intel sú k dispozícii na www.intel.com/pressroom alebo www.intel.com/cz/pressroom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS