ČLÁNOK
Integrovaný dohľad nad finančným trhom je predčasný
26. marca 2002

Jednotlivé piliere slovenského finančného trhu nie sú rovnomerne vyvinuté. Oproti bankovníctvu a poisťovníctvu, ktoré sú už na pomerne vysokej úrovni rozvoja, je kapitálový trh v SR stále nevyvinutý. „Preto návrh na vytvorenie integrovaného dohľadu nad finančným trhom, pod ktorý by patrili všetky tri oblasti, považujeme za predčasný,“ uviedol v pondelok na tlačovej besede predseda výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) Igor Hornák.

Podľa návrhu koncepcie integrovaného dohľadu nad finančným trhom, ktorý je zaradený na stredajšie rokovanie vlády, dohľad by mal vzniknúť pod gesciou Národnej banky Slovenska. „Návrh takto odporuje aj svetovému trendu, ktorý smeruje k nezávislému bankovému dohľadu,“ povedal Hornák. Podľa neho skúsenosti z vyspelých ekonomík potvrdzujú, že nezávislý bankový dohľad je efektívnejší.

Asociácia preto odporúča, aby sa dohľad nad jednotlivými oblasťami vyvíjal zatiaľ oddelene. Pričlenením dohľadov nad ostatnými časťami finančného trhu by sa mohla kvalita bankového dohľadu znížiť. „Obávame sa, že spojením dohľadov nad jednotlivými sférami finančného trhu by sa niektorá oblasť mohla podceniť,“ dodal Hornák. V budúcnosti však aj podľa predstaviteľov AOCP bude potrebné spojiť dohľad nad finančným trhom do jednej nezávislej inštitúcie.

V súvislosti s výmenou funkcionárov Úradu pre finančný trh predstavitelia AOCP uviedli, že by to mohlo ohroziť kontinuitu v činnosti úradu. Zmena vedenia by mohla výrazne zabrzdiť vykonávanie dozoru nad finančným trhom. „Podľa nášho názoru v prípade prevodu akcií VSŽ úrad nemal možnosť zasiahnuť,“ uviedol riaditeľ AOCP Róbert Kopál. V súvislosti s krachom nelicencovaných nebankových subjektov boli kompetencie úradu podľa Kopála obmedzené bez možnosti účinného zásahu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS