ČLÁNOK
Inovatívne lieky potrebujú iný než supermarketový model financovania, píše INESS
15. augusta 2022

Nové lieky sú veľmi drahé, liečba čoraz nákladnejšia, požiadavky pacientov sa zvyšujú. Navyše v starnúcej populácii rastie podiel ľudí, ktorí sú pre systém zdravotnej starostlivosti najdrahší. Klasický supermarketový model na úhradu liekov v týchto podmienkach nestačí, pričom zdroje sa hľadajú čoraz ťažšie. Vo svete sa objavujú inovatívne spôsoby financovania a uplatňujú sa aj na malých trhoch. Analytici Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) ich zhrnuli v publikácii Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie s odkazom pre Slovensko, že vysoká konkurencia a zmluvná sloboda sú pri financovaní nákladnej liečby dôležitejšími aspektmi než veľkosť trhu.

Od tradičného supermarketového modelu s cenovkou za krabičku liekov sa podľa publikácie prechádza k nákupu na základe skutočnej hodnoty, ktorú liek prinesie. Uzatvárajú sa napríklad podmienečné dohody, kedy si výrobca lieku a platca dohodnú sumu a obdobie platieb za špecifický liek. Ak sú skutočné náklady vyššie, všetko nad dohodnutú sumu hradí výrobca lieku. Americký štát Louisiana si podľa INESS takto dohodol strop výdavkov za liek proti hepatitíde typu C pre väzenskú populáciu. Výmenou za to sa daný liek stal jediným preferovaným liekom na trhu.

Okrem toho v praxi fungujú splátkové modely či takzvaný Netflix model. „Ide o poskytovanie neobmedzeneho pristupu k definovanej starostlivosti, napriklad v podobe lieku, počas určitého obdobia a za vopred stanovenú sumu pre dohodnutú populáciu pacientov,“ vysvetľujú analytici. Ako príklad uvádzajú využitie päťročného predplatného Netflix modelu austrálskou vládou, výsledkom čoho bola úspora nákladov na liečbu jedného pacienta približne o 85 percent. INESS podotýka, že model predplatného možno využiť nielen pri drahých inovatívnych liekoch, ale napríklad aj pri výskume a nákupe nových antibiotík. „Ide totiž o oblasť, od výskumu ktorej výrobcovia liekov postupne upúšťajú,“ cituje publikácia zahraničné zdroje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS