ČLÁNOK
ING znížila odporúčania pre bondy SR s dlhšou splatnosťou
20. novembra 2000

Finančná spoločnosť ING Barings oznámila, že znižuje svoje investičné odporúčanie na štátne dlhopisy s 3- a 5-ročnou dobou splatnosti a odporúča ročnú dobu splatnosti. ING Barings takisto potvrdzuje odporúčanie „buy“ (kúpiť) na dolárové eurobondy Slovenskej republiky splatné v roku 2003, ale znižuje odporúčanie pre euro eurobondy Slovenskej republiky maturujúce v roku 2004. Dôvodom na zníženie odporúčaní dlhodobých cenných papierov je zhoršujúca sa fiškálna pozícia krajiny a očakávaná záplava štátnych reštrukturalizačných bondov na začiatku budúceho roku.

„Berúc do úvahy nízke inflačné tlaky na strane dopytu, keď dopytová inflácia bola v poslednom čase len okolo 3 percent, nižší rast, ako aj silnú platobnú bilanciu, nehedžovaná pozícia v slovenských korunách pri 8-percentných sadzbách je stále atraktívna,“ uviedol v správe hlavný analytik banky Ján Tóth. Nedostatočné reformy a z toho pretrvávajúci deficit vlády (podľa odhadov ING opierajúc sa o súčasný štátny rozpočet sa tzv. štrukturálny deficit zvýši o 0,7 percenta HDP v roku 2001, čo je dlhodobo neudržateľné) ako aj pripravované zdvojnásobenie ponuky dlhopisov v prvom štvrťroku 2001 kvôli pokrytiu nákladov na bankovú reštrukturalizáciu, ING Barings doporučuje investorom kratšiu dobu splatnosti – 1 rok, napríklad vo forme forwardovej pozície. Zároveň teda znižuje svoje „buy“ doporučenie na 3- a 5-ročné dlhopisy na „sell“ (predať).

Veľká ponuka nových obchodovateľných bondov vydaných v rámci procesu reštrukturalizácie bánk v objeme 2 mld. USD zdvojnásobí v budúcom roku celkovú ponuku vládnych dlhopisov na 4 mld. USD. Podľa ING si ozdravované banky (do ktorých portfólií reštrukturalizačné dlhopisy pribudnú) tieto cenné papiere na určitú dobu ponechajú, ich dopyt po nových vládnych cenných papieroch sa však zníži a tieto nové emisie tak zostanú iba ostatným účastníkom na trhu.

Slovenská vláda by mala začiatkom budúceho roka emitovať reštrukturalizačné dlhopisy v objeme 102 mld. Sk zrejme v dvoch tranžiach. Nové dlhopisy majú mať splatnosť 5, 7 a 10 rokov.

Nakoľko sa spready na eurobondy SR v eurách znížili z úrovne 215 bázických bodov na 150 bodov, ING Barings znižuje svoje „buy“ doporučenie vzhľadom na súčasnú úroveň. „Naďalej však ponechávame „buy“ odporúčanie pre eurobondy SR v USD, ktoré sa momentálne obchodujú so spreadom 250 bázických bodov,“ dodal Tóth. ING Barings zároveň potvrdzuje odporučenie „buy“ na dlhopisy FNM, a to i napriek tomu, že dlhopisy FNM budú v budúcom roku „úplne nelikvidné“. Podľa analýzy sú však tieto dlhopisy stále atraktívnou investíciou s výnosom do splatnosti v súčasnosti na úrovni 22 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS