ČLÁNOK
“ ING potvrdzuje odporúčanie „“buy““ na eurobondy EuroTelu
17. novembra 2000

Spoločnosť ING Barings opätovne potvrdila odporúčanie „buy“ (kúpiť) na eurobondy EuroTelu, ktoré spoločnosť emitovala na svetových kapitálových trhoch v marci tohto roku. Ako sa uvádza v správe ING, EuroTel bol v treťom štvrťroku opätovne schopný zlepšiť svoje prevádzkové výkony spolu s rastom svojej zákazníckej bázy.

Celkový počet zákazníkov EuroTelu bol ku koncu septembra 406 621, čo predstavuje približne 44 % slovenského trhu mobilnej komunikácie. Za tretí štvrťrok zvýšil EuroTel počet svojich zákazníkov o 12,3 %, v absolútnom vyjadrení o 44 511. Za celých deväť mesiacov roka sa počet zákazníkov zvýšil o 52 %. Väčšina prírastku pochádzala od prepaidových zákazníkov (používajúcich predplatné karty), ktorých počet vzrástol v poslednom kvartáli o 26 % na 216 435. Počet postpaidových zákazníkov vzrástol v tomto období len nepatrne (o 1356 zákazníkov). ING očakáva zvýšenie trhového podielu EuroTelu v dôsledku očakávanému rastu penetrácie mobilnej telefónie v SR, ktorá v súčasnosti predstavuje 17 %.

„Veríme, že EuroTel bude profitovať z neustále rastúceho slovenského trhu, ale očakávame, že časť tohto rastu sa uskutoční na náklady zníženia cien a marží. Nepredpokladáme, že menšie poklesy v maržiach budú mať vplyv na úverovú schopnosť berúc do úvahy, že spoločnosť má v súčasnosti pozitívne cash-flow a kapitálové výdavky by mali klesnúť v dôsledku toho, že požiadavky pokrytia signálom sú už splnené,“ uvádza sa v analýze ING. Podľa ING firma disponuje okrem toho silnou hotovostnou pozíciou a zatiaľ neoznámila ani plány dať ponuku na licenciu UMTS. Na konci tretieho štvrťroka EuroTel disponoval hotovosťou a ekvivalentmi v hodnote 1,976 mld. Sk.

Spoločnosť zvýšila oproti prechádzajúcemu štvrťroku svoje tržby o 9,6 % na 1,547 mld. Sk. V medziročnom porovnaní tržby spoločnosti vzrástli o 21,4 %. Hrubý zisk EuroTelu v treťom štvrťroku bol 986 mil. Sk. V druhom štvrťroku to bolo 860,2 mil. Sk a v treťom kvartáli 1999 701,9 mil. Sk. EBITDA za tretí štvrťrok predstavuje 620,9 mil. Sk, oproti druhému kvartálu nárast o 25,6 % a na medziročnej báze až o 68,1 %. V treťom štvrťroku EBITDA pokrýval náklady na úroky 2,4-násobne. Voľný cash-flow (po kapitálových výdavkoch 158,7 mil. Sk) bol 199,2 mil. Sk a úrokové náklady pokrýval 1,8-násobne. Celkové záväzky EuroTelu boli koncom štvrťroka 10,7 mld. Sk.

Eurobondy EuroTelu ohodnotila agentúra Moody´s ratingom B2 a Standard&Poor´s ratingom B. Eurobondy majú kupón 11,25 %. Splatnosť dlhopisov je 30. marca 2007. Výnos z emisie predstavoval 175 mil. EUR, ktorých 96 mil. EUR použila spoločnosť na reštrukturalizáciu úverového portfólia. Emisia EuroTelu bola vôbec prvou emisiou na Slovensku registrovaná v Komisii pre cenné papiere USA (SEC). Pre porovnanie eurobondy maďarského operátora Pannon GSM boli emitované s kupónom 7,75 % a Moody´s ich ohodnotila ratingom Ba3, Standard&Poor´s stupňom BB-. Poľský operátor PTC emitoval tri emisie dlhopisov s kupónmi 10,75 % a 11,25 % pri posledných dvom emisiách. Moody´s im priradila rating B2 a Standard&Poor´s rating na úrovni B+.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS