ČLÁNOK
ING Barings odporúča nakupovať 10-ročné štátne bondy
16. júla 2001

ING Barings odporúča nakupovať slovenské 10-ročné štátne dlhopisy, ktoré Ministerstvo financií SR emitovalo minulý týždeň. Podľa prepočtov analytikov ING Barings totiž primeraná hodnota bondov odvodená od súčasnej hodnoty kupónových platieb predstavuje 102,12 % ich nominálnej hodnoty. Priemerná cena dlhopisov v aukcii pritom podľa nich predstavovala 100,7139 % menovitej hodnoty. Štátne dlhopisy sú tak v súčasnosti podhodnotené o 1,4 %.

Kupónový výnos dlhopisov je pohyblivý na úrovni 12-mesačného BRIBOR plus 0,32 % p.a. Sadzba sa bude fixovať tri pracovné dni pred začiatkom každého úrokového obdobia. V prvom období tak je na úrovni 8,14 %. Investori prejavili o tieto bondy veľký záujem a ich dopyt dosiahol 5,85 mld. Sk. Štátu sa tak bez problémov podarilo naplniť plánované 3 mld. Sk. Aj podľa dílerov peňažného trhu bude táto emisia na sekundárnom trhu atraktívna, najmä keď sa zvýši likvidita trhu.

Ministerstvo financií v tomto roku uskutočňuje najmä aukcie 1,2 a 3-ročných štátnych dlhopisov. Realizuje pritom dve otvorené emisie dvoj- a trojročných bondov. Záujem o ne však stále klesá. Banky totiž považujú stanovené kupóny na úrovni 7,75 % p.a. a 7,8 % p.a. za neatraktívne a požadujú ich zvýšenie. Úverové riziko štátnych cenných papierov totiž s blížiacimi sa voľbami stále rastie. Podľa niektorých dílerov by tak boli pre investorov zrejme atraktívnejšie emisie s pohyblivým kupónom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS