ČLÁNOK
ING Bank na Slovensku za šesť mesiacov so ziskom 194,8 mil. Sk
27. júla 2001

Zahraničná pobočka ING Bank na Slovensku dosiahla v prvom polroku zisk 194,8 mil. Sk. Banka tak spomalila tvorbu zisku, keď v druhom štvrťroku hospodárila so ziskom takmer 68,9 mil. Sk oproti 125,9 mil. Sk v prvom kvartáli. Banka počas prvých šiestich mesiacov vytvorila 41,7 mil. Sk rezerv a opravných položiek, pričom použila takmer 34 mil. Sk rezerv a opravných položiek. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota ING Bank na Slovensku predstavovala ku koncu júna 21,622 mld. Sk, počas druhého štvrťroka tak klesla o 12 %. Pokles celkovej výšky aktív sa prejavil najmä na poklese prostriedkov na účtoch v ostatných bankách, ktoré od konca marca klesli z 6,682 mld. Sk na júnových 4,586 mld. Sk. Objem úverového portfólia sa takmer nezmenil a zostal na 13,459 mld. Sk. Banka pritom neevidovala žiadne klasifikované pohľadávky. Zdroje v objeme 2,165 mld. Sk držala v štátnych pokladničných poukážkach a podobných krátkodobých dlhopisoch.

Vklady klientov tvorili k ultimu júna viac ako 32 % celkových pasív banky, keď dosiahli 11,269 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám predstavovali 6,981 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 2,692 mld. Sk a rezervy 170,8 mil. Sk.

ING Bank, pobočka Bratislava je súčasťou holandskej ING Group, ktorá je treťou najväčšou finančnou skupinou v Európe. Pôsobí v 65 krajinách sveta a má viac ako 90 tis. zamestnancov. Zameriava sa na firemných a inštitucionálnych klientov. V minulom roku finančná skupina dosiahla čistý zisk 12 mld. EUR pri bilančnej sume 650 mld. EUR. Skupinu na Slovensku zastupuje aj poisťovňa Nationale-Nederlanden.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS