ČLÁNOK


,

Informačný systém i svojpomoc
13. septembra 2002

Zavádzanie informačného systému miest a obcí na internete (ISOMI) pokročilo do fázy jeho prepojenia s informačným systémom firiem a pracovným trhom. Multiplikačný efekt tohto kroku spočíva práve v spojení troch rôznych databáz. Systém v súčasnosti využíva 260 samospráv a ďalších asi 100 je pripravených k nemu pristúpiť. V registri podnikov je spracovaných 17-tisíc slovenských firiem, pričom tie najväčšie sa chystajú do neho vstúpiť. Informovala o tom predsedníčka Predstavenstva spoločnosti ISOMI, a. s., Bratislava Jana Žilčayová.

Táto spoločnosť vznikla v októbri 2001 s cieľom zaviesť do praxe samospráv rovnomenný informačný systém, ktorý je súčasťou širšieho projektu internetizácie miest a obcí SR. Akcionármi spoločného podniku sú regionálne samosprávne združenia a softvérová firma Trithem, a. s., Bratislava. Tá informačné systémy spracovala, uviedla do života a bezplatne ich ponúkla samosprávam, vrátane školení pre používateľov. Celkové výdavky na zapojenie všetkých samospráv do systému odhaduje asi na 100 mil. Sk, z čoho sa časť už investovala do vývoja, implementácie, školení, ako aj do prevádzkových nákladov. Doteraz to predstavuje asi 5 mil. Sk. Podľa J. Žilčayovej je jedným z dôležitých prínosov zosieťovania databáz zabezpečenie základných podmienok na aktívnu pracovnú politiku.

V spolupráci s Národným úradom práce spoločnosť ISOMI zaviedla projekt pracovného trhu na internete v troch pilotných regiónoch s cieľom uľahčiť vyhľadávanie voľných pracovných miest a znižovať nezamestnanosť. Ďalším zámerom, ktorý pripravuje, je projekt vytvorenia siete špecialistov z nezamestnaných vysokoškolákov a stredoškolákov, ktorí absolvujú rekvalifikáciu na informačné technológie i regionalistiku a budú sa starať priamo v regiónoch o zavádzanie informačných systémov do praxe. V prvej fáze by sa to týkalo asi stovky mladých ľudí, neskôr by ich počet mohol vzrásť aj na dva- až tritisíc.

Komu je určený SAMNET?

Starosta Tesárskych Mlynian Ľubomír Benc ponúka starostom projekt SAMNET, čo je využitie mobilných telefónov na rýchlu informovanosť poslancov, občanov, miest a obcí i rôznych združení a iných subjektov o grantoch pre obce. Ako hovorí, vláda má GOVNET – vládnu sieť – a v samospráve majú SAMNET, čiže samosprávnu sieť. Pre zasielanie SMS správ na mobilné telefóny starostom sa rozhodli preto, že internet využíva len mizivé percento obcí, ale mobilný telefón má takmer každý starosta. Aby žiadna z obcí, ktorá nemá internet, nebola ukrátená o informácie, rozhodli sa zasielať SMS správy o domácich i zahraničných dotáciách a grantoch na mobil.

Informácie získavajú spoluprácou s ministerstvami, veľvyslanectvami, s implementačnými agentúrami, s regionálnymi vzdelávacími centrami, NPOA, s Vidieckym parlamentom, CVNO, s nadáciou EKOPOLIS, VOKA, s regionálnymi združeniami miest a obcí, s okresnými úradmi, s úradmi práce a inými organizáciami verejnej správy.

Tým, ktorí nemajú internet, zasielajú prihlášky na dotácie poštou. Tu zaplatia 2 Sk za stranu + 30 Sk poštovné a balné. Do dnešného dňa zaslali starostom informácie o tom, že vláda schválila obciam finančné prostriedky za predaj SPP na kapitálové výdavky obcí a miest, ďalej informáciu o výnose ministerstva pôdohospodárstva na výstavbu ČOV a vodovodov, pozvánku na zasadnutie VÚC Nitra, informácie z Požitavského mikroregiónu o prenose kompetencií na samosprávy, rôzne pozvánky na školenia pre samosprávu a i.

Tromi kliknutiami môžu zaslať pozvánku na snem ZMOS, zasadnutie mikroregiónu, VÚC, oznámenie okresného úradu, Národného úradu práce SR alebo oznámenie konkrétnym obciam. Tým sa ušetrí množstvo finančných prostriedkov na poštovné.

Kto chce niečo oznámiť starostom, môže poslať SMS na č. 0905246469, e-mail na samnet@nextra.sk alebo na č. faxu 037/6425111 a obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch bude o tom obratom informovať ostatných, ktorých chce odosielateľ informovať. Do 30. júla 2002 bolo v systéme zaradených 256 obcí, väčšinou z Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zastúpené sú aj okresy Martin a Prievidza a časť okresu Brezno. Starostovia sa môžu do systému prihlásiť zaslaním SMS na č. tel. 0905246469 alebo zahlásiť na obecnom úrade na č.tel. 037/6334213.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS