ČLÁNOK
Informačnú povinnosť si emitenti cenných papierov budú môcť splniť aj e-mailom
25. novembra 2003

Podľa zákona o cenných papieroch majú emitenti cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky povinnosť uverejniť polročnú a ročnú výročnú správu. Jedným z miest, kam sa tieto správy predkladajú, je aj Úradu pre finančný trh. Tu sa tieto správy evidujú a ďalej spracovávajú. Vzhľadom k tomu, že komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty dnes predstavuje u prevažnej väčšiny emitentov už bežný štandard ako aj k tomu, že zjednotenie elektronických formátov predkladaných správ uľahčí ich ďalšie spracovávanie a zverejňovanie príslušných údajov, pripravil Úrad pre finančný trh projekt týkajúci sa plnenia informačnej povinnosti emitentov cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky v elektronickej podobe. Úrad predpokladá prvé využitie pripraveného návrhu pri spracovaní ročných správ za obdobie roka 2003.

Návrh projektu bol zverejnený na webovej stránke úradu (www.uft.sk) v sekcii Verejná diskusia. V tejto sekcii sú prístupné všetky výkazy požadované ustanovením § 130 zákona o cenných papieroch (informačná povinnosť), spolu s návodom na ich vyplnenie.

Úrad pre finančný trh požiadal všetkých emitentov cenných papierov o pripomienky k návrhu projektu.

Pripomienky, námety a postrehy očakáva úrad na e-mailovej adrese emitenti@uft.sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS