ČLÁNOK
Informácie o EÚ pre podnikatelov
13. mája 2003

SITA Slovenská tlacová agentúra, a.s. uviedla na trh nový produkt. Jeho názov je EUROnavigator a ide o týždenný prehlad vybraných udalostí súvisiacich s integráciou SR do EÚ. Výber správ sleduje záujmy podnikatelov – informuje o ekonomických aspektoch vstupu SR a o úpravách obchodných pravidiel vo vnútri EÚ i navonok. Tento prehlad je vydávaný raz týždenne v rozsahu 8 až 10 strán A4.

Prehlad je tematicky rozdelený do 4 castí.

1. Slovensko a EÚ – sleduje ekonomické aspekty a najdôležitejšie politické udalosti integrácie SR do EÚ, zaznamenávajú sa tak udalosti v SR, ako aj v Bruseli.

2. Obchodné pravidlá EÚ – sleduje zmeny a trendy v regulácii vnútorného obchodu EÚ, ako aj obchodného styku clenských krajín s inými štátmi. Po vstupe do EÚ sa totiž tieto pravidlá budú vztahovat aj na Slovensko. Obsahuje aj linky na originály správ na oficiálnych stránkach inštitúcií EÚ.

3. Rozšírenie EÚ – táto sekcia sleduje vývoj v ostatných kandidátskych krajinách, porovnáva ich s vývojom v SR a monitoruje aj diskusie o budúcom usporiadaní EÚ.

4. Reálna ekonomika – obsahuje makroekonomické správy o clenských krajinách EÚ a eurozóne ako celku, ako aj firemné správy o najväcších európskych koncernoch.

Obsah tohto produktu sa bude operatívne prispôsobovat vývoju integracného procesu a z toho vyplývajúcim informacným potrebám podnikatelov. Spravodajský výber EUROnavigator je produkovaný na komercnej, nezávislej báze a jeho vydávanie nie je podporované žiadnou vládnou ani mimovládnou organizáciou. Veríme, že EUROnavigator umožní jeho citatelom lepšie orientovanie v procesoch, ktorými sa riadi EÚ, ako aj pochopenie miesta, ktoré budú mat slovenské podniky v rámci budúcej jednotnej európskej ekonomiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS