ČLÁNOK


,

Info-technologická burzová revolúcia požiera svoje deti
17. júla 2001

Prednedávnom sme boli svedkami nového smutného rekordu: Americký online-supermarket Webvan prehajdákal za tri roky približne 2,5 miliardky mariek (vyše 50 miliárd korún!), než jeho majitelia zahlásili konkurz. Ako napísali jedny západné noviny: „Switch-off jedného start-upu“… História Webvanu je iba dočasným vyvrcholením hlbokej depresie, ktorá zavládla v americkom info-technologickom podnikateľskom svete a ktorá sa plnou silou prevalila aj cez burzu Nasdaq, kde sú kótované všetky info-technologické akcie.

Človek nemusí byť priveľkým burzovým expertom a vysokoerudovaným ekonomickým analytikom, aby si v duchu načrtol „magický trojuholník“, odrážajúci príčiny pádu dočasných burzových internetovských hviezd: Jednej strane dominujú absolútne nerealistické ciele, na druhej môžeme nájsť pokus o rast za každú cenu a na tretej sa vynímajú hrubé manažérske chyby.

Výsledkom nie je iba prepad kurzov doslova a do písmena všetkých info-technologických účastín. Rezultátom je takisto postupný pokles spoločností, kótovaných na burze Nasdaq. Ich celkový počet sa znížil od marca 2000, keď sme mohli zažiť vyvrcholenie burzovej extázy, o vyše 8%, teda o 396 firiem.

Pre takýto razantný prepad podnikov, kótovaných na burze Nasdaq, jestvujú dve hlavné príčiny: V poslednom čase sa radikálne zmenšilo množstvo firiem, ktoré sa tlačia na new-yorskú info-technologickú burzu; súčasne čoraz viac akciových spoločností nespĺňa kótovacie podmienky a príslušné burzové orgány ich zmazávajú z nasdaqovskej listiny (pre tento proces sa všeobecne zaužíval anglický výraz delisting).

V číslach: V prvom štvrťroku 2001 sme zaznamenali 13 nováčikov v info-technologickom burzovom segmente, zatiaľ čo na 95 spoločností dopadol delistingový Damoklov meč. Pre porovnanie: V úvodnom vlaňajšom kvartáli vstúpilo na pôdu Nasdaqu 114 podnikov a 36 spoločností ju muselo opustiť.

A vyhliadky do blízkej budúcnosti? Do konca tohto roku plánuje 37 amerických internetovských spoločností prenik na americkú info-technologickú burzu. A koncom júna zaregistrovali burzov štatistici 194 firiem, ktorých kurz bol nižší ako 1 dolár – pričom jednou z hlavných podmienok pre nasdaqovské kótovanie je, aby ich hodnota bola dlhodobo nad úrovňou 1 $; mesiac pod ňou je štartovacím povelom pre začiatok delistingu. Ak sa im včas nepodarí prekonať túto bariéru, potom dôjde k ukončeniu ich pôsobenia na burze Nasdaq.

V kocke: Info-technologická burzová revolúcia začína požierať svoje deti. Po ošiali minulých rokov dôjde k akej-takej konsolidácii vtedy, keď počet nových info-technologických podnikov znovu prevýši množstvo firiem, ktoré nezvládli náročné podnikateľské ciele a ktoré napokon vylúčili z burzy Nasdaq. Na to si však budeme musieť počkať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS