ČLÁNOK
Infláciu ťahal najmä rast nepriamych daní a cien potravín
14. februára 2002

Zmena daňových sadzieb pre alkohol a tabakové výrobky spolu so sezónnym nárastom cien ovocia a zeleniny boli hlavnými proinflačnými faktormi v prvom mesiaci tohto roka. Na rast indexu spotrebiteľských cien výraznejšie vplývalo aj zvyšovanie cien za bývanie v dôsledku rastu cien tepelnej energie pre domácnosti. „Nahromadené zvýšené náklady sa navyše odrazili v preceňovaní rôznych komodít,“ skonštatoval analytik Slavie Capital Pavol Ondriska.

Zaujímavou črtou vývoja inflácie bol podľa analytika Tatra banky Róberta Pregu v januári opačný vývoj celkovej a jadrovej inflácie. „Potvrdzuje to, že dezinflačný vývoj v tomto roku bude vyvolaný predovšetkým menšou dereguláciou cien,“ skonštatoval. Podľa analytika Ľudovej banky Mária Blaščáka bola síce miera cenových regulácií nižšia, podiel regulovaných cien na raste celkovej inflácie sa však v januári znížil na 2,97 %. Dynamika rastu cien tak podstatnejšie neklesla. „Na rast inflácie vplývalo najmä zvýšenie nepriamych daní,“ povedal. Rast nepriamych daní sa tak podľa neho prejavil zvýšením dynamiky rastu čistej inflácie z decembrových 3,0 % na 3,3 % pri súčasnom zvýšení jej podielu na celkovej inflácii na 1,89 % v januári 2002.

Štatistický úrad k začiatku roka zrevidoval váhy položiek spotrebného koša. „Priemerná inflácia tak za minulý rok poklesla zo 7,3 % na 7,1 %,“ skonštatoval analytik Poľnobanky Viliam Pätoprstý. Ako dodal analytik Tatra banky, citeľne nižšia porovnávacia báza najmä v prvom polroku bude vplývať na rýchlejší rast inflácie v roku 2002 v porovnaní s pôvodnými údajmi.

Najvýznamnejšou zmenou v spotrebnom koši je podľa M. Blaščáka pokles váhy odboru potraviny a nealkoholické nápoje na 23,6 % a nárast váhy odboru bývanie na 21,5 %. Váha odboru alkoholické nápoje sa zvýšila na 7 % a váha odboru hotely a reštaurácie na 7,2 %. Pokles váh zaznamenal odbor odevy a obuv na 7,5 % a odbor rekreácia a kultúra na 7,2 %.

Vývoj inflácie bol podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Mariána Juska v januári priaznivý a v súlade s očakávaniami centrálnej banky. Guvernér sa v súčasnosti nevedel vyjadriť k zmene referenčných úrokových sadzieb. Touto otázkou by sa mala zaoberať Banková rada NBS koncom februára. Analytici však takýto krok neočakávajú z dôvodu negatívnych výsledkov zahraničného obchodu.

Spotrebiteľské ceny sa v januári oproti decembru minulého roka zvýšili o 1,5 %. Je to síce najvyšší nárast od februára minulého roka, ale najnižšia januárová medzimesačná inflácia za toto volebné obdobie. Medziročná miera inflácie na úrovni 6,2 % je najnižšou od konca roku 1998.

Odloženie výraznejších deregulácii v tomto roku bude podľa analytikov iniciovať poklesu celkovej inflácie aj v ďalšom období. „Očakávame, že počas letných mesiacov sa index celkovej inflácie dostane pod úroveň 4 % a v druhej polovici roka opäť stúpne k 5 %,“ uzavrel R. Prega.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS