ČLÁNOK
Inflácia v krajinách OECD sa vrátila do pozitívneho teritória
1. decembra 2009

Spotrebiteľské ceny v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v októbri medziročne vzrástli o 0,2 % a prvýkrát od mája sa dostali do pozitívneho teritória. Medzimesačne index spotrebiteľských cien (CPI) vzrástol o 0,1 %. Na Slovensku bola inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien tiež kladná, a to na úrovni 0,4 %, ale pri vyjadrení harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) bola negatívna, a to na úrovni -0,1 %.

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien bola v októbri negatívna, a to na úrovni -0,1 %, čo je zlepšenie oproti septembru, kedy bola na úrovni -0,3 %. V rámci celej Európskej únie však bola kladná, a to na úrovni 0,5 %.

V USA index spotrebiteľských cien v októbri medziročne klesol o 0,2 % po tom, ako sa v septembri znížil o 1,3 %. V Japonsku spotrebiteľské ceny klesli o 2,5 %, čo je zhoršenie oproti septembru, kedy sa znížili o 2,2 %. V Nemecku bola medziročná inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien na nulovej úrovni, vo Francúzsku bola negatívna na úrovni -0,2 % a v Taliansku bola kladná, a to na úrovni 0,3 %. Vo Veľkej Británii bola októbrová inflácia na úrovni 1,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS