ČLÁNOK




Inflácia v eurozóne dosiahla najvyššiu úroveň od roku 1993
19. júna 2001

Podľa najnovších údajov, ktoré včera publikovala štatistická agentúra EÚ – Eurostat, dosiahla priemerná májová inflácia v dvanástich krajinách eurozóny na medziročnej báze hodnotu 3,4%, čo je najvyššia hodnota od roku 1993. V apríli bol tento ukazovateľ na hladine 2,9%. Zároveň došlo – vôbec po prvý raz od zavedenia eura v roku 1999 – aj k prelomeniu trojpercentnej inflačnej hranice.

Tieto dáta opätovne predznamenávajú fakt, že Európska centrálna banka nezníži základnú úrokovú sadzbu. V ťažkej pozícii je prezident ECB Wim Duisenberg, ktorý sa snaží nájsť optimálnu menovú politiku pre všetky štáty eurozóny, inflácia však v týchto krajinách vykazuje značnú disparitu. Potvrdzujú to aj nasledujúce údaje o výške inflácie v jednotlivých krajinách eurozóny : Rakúsko (2,9%), Belgicko (3,1%), Fínsko (3,3%), Francúzsko (2,5%), Nemecko (3,6%), Grécko (3,9%), Írsko (4,1%), Taliansko (2,9%), Luxembursko (3,8%), Holandsko (5,4%), Portugalsko (4,9%), Španielsko (4,2%).

Kontrola úrokovej sadzby je hlavnou „zbraňou“ ECB – pri jej zvýšení sa môže vysporiadať s infláciou, pri znížení môže injektovať nové sily do slabnúcej ekonomiky. V čase spomalenia ekonomík eurozóny, ktoré vyplýva z momentálneho stavu hospodárstva v USA, by ECB mala benchmarkovú sadzbu znížiť, no rast inflácie, ktorá je spôsobená „slabým“ eurom a jeho negatívnym vplyvom na ceny importovaných produktov, je redukcia sadzby málo pravdepodobná.

Analytici poznamenávajú, že ak je cieľový inflačný limit stanovený ECB na úrovni dvoch percent, potom vo svetle terajšieho vývoja inflačnej krivky je iba sotva možné, že sa táto úroveň (2%) dosiahne do konca roka 2001. Vo včerajšom vyhlásení Európskej komisie sa na dôvažok konštatuje, že vývoj inflácie by sa po letnom období mohol ešte zhoršiť, čo je dané potencionálnym nárastom cenového tlaku ropy a ropných produktov.

Ešte negatívnejšie sa v tomto kontexte hodnotí fakt, že aj takzvaná „jadrová“ inflácia, ktorá je očistená od vplyvov cenového rastu energií a potravín, sa zvýšila v celej EÚ a momentálne vykazuje hodnotu 3,1%. Z tohto pohľadu má najlepšie výsledky Veľká Británia, kde je v rámci harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien – HIPC inflácia na úrovni 1,7%, čo je najnižšia úroveň spomedzi pätnástich krajín Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS