ČLÁNOK


,

Inflácia na úrovni 9,2 percenta
11. septembra 2003

Spotrebiteľské ceny sa zvýšili v auguste oproti júlu o 1 % , pričom v júli zostali oproti júnu nezmenené. Na medziročnej báze dosiahla augustová inflácia 9,2 %. Za osem mesiacov stúpli ceny medziročne o 8 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Najrýchlejšie rástli v auguste ceny v odboroch alkoholické nápoje a tabak a doprava rovnako o 5,7 % a v odbore rekreácia a kultúra o 2 %. Vyššie boli aj ceny v hoteloch, kaviarňach a reštauráciách o 0,4 %, ako aj ceny za rozličné tovary a služby o 0,2 % a v zdravotníctve o 0,1 %. Znížili sa ceny potravín a nealkoholických nápojov o 0,3 %, odevov a obuvi a nábytku, vybavenia domácnosti a bežnej údržby domu zhodne o 0,1%. Nezmenené zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá, poštové a telekomunikačné služby, vzdelávanie.

Zníženie cien potravín o 0,3 % ovplyvnili najmä nižšie ceny zeleniny vrátane zemiakov o 14,5 %, ovocia o 5,9 %, a olejov a tukov o 0,3 %. Zvýšili sa ceny mäsa o 4,2 %, chleba, obilnín a rýb zhodne o 0,3 %. Ceny nealkoholických nápojov sa znížili o 0,2 % . V odbore alkoholické nápoje a tabak vzrástli ceny vplyvom vyšších cien tabaku o 8,5 % a alkoholických nápojov o 2,8 %, keď vzrástli ceny piva o 8,1 %, vína o 1 % a destilátov o 0,5 %. Zníženie cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili nižšie ceny odevov o 0,2 %. Ceny obuvi sa zvýšili o 0,1 %.

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá zostali nezmenené ceny skutočného nájomného plateného nájomníkmi, vody, odvozu, likvidácie odpadu a sanitárnych služieb, iných služieb vzťahujúcich sa na bývanie, elektriny, plynu a tepla. Zvýšili sa ceny služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia a pevných palív zhodne o 0,3 % a tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 0,1 %.

V zdravotníctve sa cenový index zvýšil vplyvom rastu cien zdravotníckych služieb iných ako nemocničných o 0,2 %, zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, terapeutických prístrojov a zariadení o 0,1 %. Ceny nemocničných služieb zostali na júlovej úrovni. Zvýšenie cien v doprave súviselo najmä s rastom cien prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 11,3 %, keď vzrástli ceny pohonných hmôt a mazív o 15 %, údržby a opráv o 0,9 %, znížili sa ceny náhradných dielov a príslušenstva o 0,2 %. V auguste vzrástli tiež ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 %. Ceny dopravných služieb zostali nezmenené. V odbore pošty a telekomunikácie sa nezmenili ceny poštových, telefónnych a faxových služieb. Znížili sa ceny telefónnych a faxových prístrojov o 0,7 %. Na rast cien v odbore rekreácia a kultúra vplývali vyššie ceny rekreačných a kultúrnych služieb o 10 % a dovoleniek s programom o 0,4 %.

V odbore vzdelávanie zostali na júlovej úrovni ceny predškolského, základného a vysokoškolského vzdelávania. Zvýšili sa ceny vzdelávania, ktoré nie je definované úrovňou o 0,1 %. Rast cien v hoteloch, kaviarňach a reštauráciách súvisel najmä s vyššími cenami stravovania o 0,5 % a ubytovacích služieb o 0,1 %. Na zvýšenie cien v odbore rozličné tovary a služby vplývali vyššie ceny osobnej starostlivosti a osobných predmetov inde neklasifikovaných zhodne o 0,3 %. Klesli ceny sociálnych služieb o 0,4 %. Nezmenili sa ceny poistenia, finančných služieb inde neklasifikovaných a iných služieb inde neklasifikovaných.

Medziročne vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 9,2 %. Rýchlejšie ako v úhrne rástli ceny v odbore alkoholické nápoje a tabak a bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá zhodne o 17,7 %, doprava o 12,8 %, rozličné tovary a služby o 12,7 %. V odbore hotely, kaviarne a reštaurácie sa zvýšili ceny o 8,7 %, zdravotníctvo o 7,3 %, vzdelávanie o 6,5 %, rekreácia a kultúra o 5 %, potraviny a nealkoholické nápoje 3,8 %, odevy a obuv o 2,4 %, nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu o 0,4 %. Znížili sa ceny za pošty a telekomunikácie o 7,5 %. Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu v domácnostiach zamestnancov zvýšil o 1 % a v domácnostiach dôchodcov o 0,6 %. V auguste v porovnaní s augustom 2002 bol index spotrebiteľských cien vyšší za domácnosti zamestnancov o 8,9 % a dôchodcov o 10 %.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS