ČLÁNOK
Inflácia dosiahla v júni hodnotu 8 %
4. júla 2001

Inflácia, meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v júni tohto roku v porovnaní s júnom minulého roku hodnotu 8%. „Infláciu najviac ovplyvnili ceny potravín, ktoré majú na spotrebnom koši podiel 15%. Z nich sa na cenovom raste najviac podieľali zemiaky, ktorých cena stúpla o 133%. Myslím si, že by bolo vhodné, aby sa v štatistike rozlišovalo medzi novými a starými zemiakmi,“ povedal pre Finančné noviny analytik Slovenskej sporiteľne Juraj Kotian.

Ceny v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 17,1 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 8,4 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 8 %, rozličné tovary a služby o 5,4 %, vzdelanie o 5,1 %, rekreácia a kultúra o 5 %, doprava o 3,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 3,4 %, odevy a obuv o 2,6 %, zdravotníctvo o 1,6 %. Znížili sa ceny v odbore nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu o 0,8 %. Index spotrebiteľských cien sa v júni oproti máju zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,2 % a dôchodcov o 0,4 %. V júni 2001 v porovnaní s júnom 2000 boli vyššie spotrebiteľské ceny v domácnostiach zamestnancov o 7,6 % a dôchodcov o 9,9 %.

Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 5,4 %. Jadrová inflácia meria mieru rastu cenovej hladiny na neúplnom spotrebnom koši. Sú z neho vylúčené položky s regulovanými cenami, či tovary a služby, ktorých ceny sú ovplyvňované administratívnymi opatreniami. Okrem toho pri jadrovej inflácii sa eliminuje vplyv zmien v zdaňovaní.

Rok 2001
Mesiac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spotrebiteľské ceny (úhrn)
7,7
6,7
7,1
7,6
  7,7
8
Regulované ceny
21
16
17
16
16,3 
16
-podiel na raste spotrebiteľských cien 1)
5
4
4
4
4
4
Vplyv zmeny nepriamych daní v neregulovaných cenách – podiel na raste spotrebiteľských cien 1)
0
0
0
0
0
0
Jadrová inflácia
4
3,6
4
4,8
5
5,4
-podiel na raste spotrebiteľských cien 1)
3
3
3
4
3,67
4
z toho ceny potravín
4,7
3,5
5,3
6,9
7,2
9,2
-podiel na raste spotrebiteľských cien 1)
1
1
1
2
1,59
2
Čistá inflácia (bez zmien nepriamych daní)
3,7
3,6
3,4
4
4
3,8 
-podiel na raste spotrebiteľských cien 1)
2
2
2
2
2,08
2

Zdroj: ŠÚ SR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS