ČLÁNOK
Ineko pripravuje kódex pre správu a riadenie podnikov
20. novembra 2000

Projekty Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Ineko predstavil v Košiciach riaditeľ inštitútu Eugen Jurzyca. Jednou z aktivít Ineko je príprava podnikateľského kódexu, ktorý formuje zásady etického správania spoločností. Podľa Jurzycu na akceptovaní zásad kódexu trvajú najmä inštitucionálni investori, ktorí požadujú vysoký štandard spolupráce. Kódex pre slovenské podnikateľské subjekty z dielne Ineko by mal predstavovať súbor najlepších praktík používaných v správe a riadení podnikov. Jurzyca vidí výhody dobrovoľného akceptovania kódexu v zavedení transparentnejších praktík, istote investorov a zlepšení podnikateľského prostredia. Ineko konečnú verziu kódexu predstaví v januári 2001.

Jurzyca tiež informoval o výsledkoch prvého ročníka súťaže o najlepšiu výročnú správu, nad ktorou mal záštitu premiér Mikuláš Dzurinda. Kritériom súťaže bola kreativita subjektov pri spracúvaní informácií. Dôvodom vyhlásenia súťaže bola slabá informovanosť podielnikov a podpora v transparentnej prezentácii výsledkov spoločností. V kategórii finančných inštitúcií zvíťazila Prvá stavebná sporiteľňa, medzi nefinančnými Slovakofarma Hlohovec. Najlepšiu výročnú správu v elektronickej podobe spracoval Slovenský plynárenský priemysel š.p..

Jednou z iniciatív Ineko bol nedávny audit štátnej správy. Ako povedal Jurzyca, od januára 2001 začne inštitút ďalší projekt zameraný na monitoring spomínaného auditu a krokov, ktoré boli do neho zahrnuté.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS