ČLÁNOK
INEKO ponúka 150 konsolidačných opatrení
2. júla 2013

Verejný dlh rastie vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by bez prijatia ďalších opatrení dosiahol verejný dlh Slovenska v roku 2062 379 %. Znamenalo by to spomalenie hospodárskeho rastu, rastúcu nezamestnanosť a následne aj riziká pre demokraciu. Hoci názory odborníkov na riešenia a na ich rýchlosť sa rôznia, na jednom z nich sa zhodujú všetci: na potrebe konsolidačných opatrení. Teda krokov, ktoré povedú ku znižovaniu deficitov verejných financií dostatočnému na to, aby bolo možné znížiť verejné dlhy na dlhodobo udržateľnú úroveň. Podľa záverov misie Medzinárodného menového fondu z júna 2013 musí aj Slovensko ešte dlho prijímať významné kroky zamerané na zvýšenie udržateľnosti verejných financií.

Slovensko vlani prelomilo prvú dlhovú brzdu, ktorú definuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, keď verejný dlh dosiahol ku koncu vlaňajška 52,1% HDP. Ministerstvo financií vo štvrtok oznámilo ďalší neočakávaný výpadok príjmov verejných financií vo výške 347 miliónov eur v roku 2013 (0,5 % HDP) a 611 miliónov eur v roku 2014 (0,8 % HDP).

S cieľom zvýšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií INEKO ponúka verejnosti databázu 150 konsolidačných opatrení. Ich hodnotenia sa zúčastnilo 18 ekonomických analytikov z mimovládneho sektora a z finančných verejných aj súkromných inštitúcií. Na stránke konsolidacia.ineko.sk je možné tieto opatrenia zoradiť napríklad podľa miery súhlasu hodnotiteľov, podľa konsolidačného dopadu opatrení či miery ich priechodnosti. Projekt, v rámci ktorého sme stránku vytvorili, je čiastočne financovaný Think Tank Fund – Open Society Foundations.

Vzhľadom na očakávanú opatrnosť vlády pri konsolidácii verejných financií pred prezidentskými a následne aj parlamentnými voľbami zdôrazňujeme v nasledujúcom výbere návrhy opatrení, ktoré majú podľa INEKO šancu na najväčšiu politickú, sociálnu, hospodársku a technickú priechodnosť.

Opatrenia s najvyššou priechodnosťou:

. Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody (alternatívne znížiť sadzby pri nízkych príjmoch) fiškálne neutrálnym spôsobom (napríklad v kombinácii so zvýšením nepriamych, environmentálnych, majetkových daní)
. Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad určitú hranicu vymeriavacieho základu (napríklad nad 1,5-násobok priemernej mzdy)
. Znížiť o pol percenta sadzbu dane z príjmov daňovníkom (fyzickým osobám) súhlasiacim so zverejnením výšky zaplatenej dane a výšky odvodov a zvýšiť sadzbu dane z príjmu ostatným o 1 percento
. Zverejňovať identitu neplatičov (dlžníkov) podnikov vlastnených verejnou správou, aj prirodzených monopolov (sieťových odvetví) vrátane výšky záväzkov po lehote splatnosti
. Priebežne sprístupňovať občanom informácie o tom, aký dostanú starobný dôchodok, koľko už zaplatili na starobné dôchodkové poistenie a ako to ovplyvní výšku ich starobného dôchodku
. Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ak teda zmluva nebude zverejnená, nebude ani platná
. Zverejňovať informácie o konfliktoch záujmov členov poradných orgánov Ministerstva zdravotníctva SR. Sprístupňovať videozáznamy zo zasadnutí kategorizačnej komisie
. Zoradiť podniky s majetkovou účasťou štátu a samospráv do rebríčka podľa strednodobých hospodárskych výsledkov a rebríček zverejňovať
. Pravidelne pripravovať a zverejňovať analýzy príčin vysokých cien energií v niektorých trhových segmentoch a kroky, ktoré budú smerovať k náprave. Napríklad odstraňovanie výnimiek, posudzovanie odbornosti a nezávislosti regulačného úradu, znižovanie krížových dotácií
. Zverejniť desať percent právnických a fyzických osôb, platcov DPH, s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate

pokračovanie


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS