ČLÁNOK
Ineko a PAS pripravilo kalkulačku pre výpočet budúcich daní
23. júla 2003

Daňovú kalkulačku, pomocou ktorej si môže zamestnaný daňovník vypočítať zmenu svojho čistého príjmu a výdavkov po daňovej reforme, sprístupní v najbližšom čase na svojej webovej stránke Inštitút INEKO v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS).

Daňová kalkulačka podľa manažéra projektov PAS Róberta Kičinu, umožní občanom orientačný výpočet ich čistých príjmov po zavedení daňovej reformy. Kalkulačka zohľadňuje vplyv priamych i nepriamych daní. Pri výpočte priamych daní bude nutné zadať do kalkulačky svoj hrubý mesačný príjem a ďalej špecifikovať svoje rodinné pomery, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú dopad reformy na čistý príjem daňovníka. Kalkulačka zohľadňuje okrem nového spôsobu výpočtu daňovej povinnosti aj zmeny v odvodovom zaťažení. Výsledok prvej časti teda dáva odpoveď na otázku, aké zmeny by mali nastať v čistých príjmoch daňovníka resp. jeho rodiny od budúceho roka. Druhá časť kalkulačky určuje vplyv zvýšených nepriamych daní a jednotnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na výdavky rodiny daňovníka. Výsledok tejto časti závisí od samotnej spotreby, ktorú si v rámci zadávania hodnôt môže užívateľ individuálne špecifikovať.

Popri daňovej kalkulačke si na internetovej stránke inštitútu INEKO bude možné pozrieť aj grafické znázornenie dopadov daňovej reformy na sedem rôznych modelových daňovníkov s hrubým príjmom v intervale od 5 540 do 50 000 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS