ČLÁNOK
Indikátory OECD signalizujú zlepšenie vyspelých ekonomík
14. októbra 2013

Hospodársky rast väčšiny hlavných ekonomík združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) pokračuje v miernom zlepšovaní, ale v skupine veľkých nových trhových ekonomík sú rôzne trendy vývoja. Zložený index vedúcich indikátorov (CLI), ktorý naznačuje budúcu ekonomickú aktivitu, pre celú OECD v auguste posilnil na 100,6 bodu z júlových 100,5 bodu. Organizácia o tom informovala v stredu.

  V prípade eurozóny CLI stúpol na 100,6 bodu z júlových 100,4 bodu, čo naďalej signalizuje posilňovanie dynamiky rastu. Z nemeckého zloženého indexu vedúcich indikátorov tiež vyplýva posilňovanie rastu. Index stúpol na 100,4 bodu z júlovej úrovne 100,3 bodu. CLI Talianska opäť naznačil pozitívnu zmenu trendu, keďže stúpol na 100,7 bodu z júlovej hodnoty 100,5 bodu. Francúzsky CLI tiež jasnejšie signalizuje pozitívnu zmenu trendu a v auguste stúpol na 99,7 bodu z úrovne 99,6 bodu, na ktorej bol predchádzajúci mesiac.

Indexy USA a Japonska poukázali na silnejší hospodársky rast, ako je dlhodobý trend, a z britského indexu vyplýva zrýchlenie ekonomického rastu. Americký CLI bol v auguste rovnako ako v júli na úrovni 100,9 bodu, japonský index si v auguste tiež udržal júlovú úroveň 101 bodov a britský stúpol na 101,2 bodu z hodnoty 100,9 bodu.

Z čínskeho zloženého indexu vedúcich indikátorov vyplýva návrat hospodárskeho rastu na úroveň dlhodobého trendu. CLI Číny bol v auguste rovnako ako v júli vo výške 99,3 bodu. Ruský CLI stúpol na 99,4 bodu z hodnoty 99,3 bodu, čiže naznačil pozitívnu zmenu trendu. Indexy Brazílie a Indie však signalizovali ekonomický rast pod úrovňou dlhodobého trendu. Brazílsky index v auguste klesol na 98,8 bodu z hodnoty 98,9 bodu, na ktorej bol v predošlom mesiaci. Indický CLI oslabil na 97 bodov z júlových 97,1 bodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS