ČLÁNOK
Indikátor finančnej situácie v domácnostiach sa zlepšil
19. augusta 2003

Indikátor Spotrebiteľského barometra vypovedajúci o vývoji finančnej situácie v domácnostiach v SR zaznamenal v júli záporných 31,5 bodu. Oproti júnu sa však indikátor zlepšil o 2,6 bodu a medziročne o 9,7 bodu. Vyplýva to z materiálu Štatistického úradu SR, ktorým sa bude tento týždeň zaoberať vláda.

V júli prieskum zaznamenal len nepatrné rozdiely. Počet respondentov, ktorí uviedli, že v domácnosti dokážu časť prostriedkov usporiť, sa zvýšil z 32 % na 34 %. Ubudli domácnosti s vyrovnaným rozpočtom zo 41 % na 40 % a zmenšil sa aj počet domácností, ktoré hospodária s deficitným rozpočtom z 26 % na 25 %. Atmosféra pre sporenie sa v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu príliš nezmenila. Podiel kritikov nepatrne klesol z 81 % na 80 %, rovnakou mierou pribudli pozitívne hodnotenia z 12 % na 13 % respondentov.

Podmienky pre veľké nákupy, ako napríklad nábytok, elektrické spotrebiče a elektronika, sa u dotazovaných v júli mierne zhoršili. Zastúpenie negatívnych vyjadrení sa zvýšilo z 27 % na 28 %, kladné vyjadrenia stratili jeden percentuálny bod na 15 % a neutrálne poklesli taktiež o jeden percentuálny bod na 47 %. V plánoch respondentov poklesol medzimesačne podiel tých, ktorí chceli svoje výdavky na predmety dlhodobej spotreby obmedziť, zo 47 % na 45 %. Počet dotazovaných, ktorí plánovali výdavky zvýšiť, klesol z 13 % na 12 %. Celkovo 38 % opýtaných chce nechať tieto výdavky na rovnakej úrovni.

Záujem investovať do vylepšenia bývania prejavilo v júlovom prieskume 18 % respondentov. Z toho 5 % rozhodne plánuje prestavbu bývania v nasledujúcom roku. Stavebné úpravy bývania neplánuje 81 % opýtaných. Celkovo 5 % dotazovaných plánuje stavať alebo kúpiť dom alebo chatu. Finančne náročné aktivity neplánuje v najbližšom období 94 % oslovených. Podľa júlového zisťovania si však v nasledujúcom roku chce kúpiť auto 7 % domácností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS