ČLÁNOK
Indikátor ekonomických nálad v auguste mierne stúpol
30. augusta 2002

Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol v auguste 96,9 bodu a oproti júlu vzrástol o 0,1 bodu. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 1,1 percentuálneho bodu. Vývoj indikátora ovplyvnil nižší stav zásob hotových výrobkov v priemysle a optimistickejšie názory na súčasnú úroveň dopytu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Rast priemyselnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch očakáva 37 % respondentov, čo je vzhľadom na prognózované obdobie septembra až novembra sezónne nízky podiel. Saldo dopytu po stavebnej produkcii je v auguste o päť percentuálnych bodov nižšie ako v júli. I napriek tomu možno od začiatku roka pozorovať trend znižovania podielu respondentov s pesimistickými názormi na súčasný dopyt. Počet zamestnancov v stavebníctve by mal v období september až november mierne poklesnúť.

Ekonomickú situáciu v maloobchode podobne ako minulý mesiac hodnotí v auguste ako dobrú, resp. adekvátnu sezóne až 95 % respondentov. Znížil sa však podiel priaznivých hodnotení na úkor neutrálnych. V očakávaní vývoja ekonomickej situácie na najbližšie tri mesiace sú respondenti naďalej zdržanliví a saldo je už dlho pod dlhodobým priemerom. Vysoký podiel respondentov maloobchodu, na úrovni 22 %, považuje zásoby tovarov za vyššie ako primerané.

Po dočasnom zhoršení, ktoré pravdepodobne súviselo s úsilím ekonomických expertov pripraviť obyvateľov na potrebu zvyšovania cien po voľbách a po vstupe do Európskej únie, sa názorová hladina upokojila a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa oproti minulému mesiacu opäť zlepšila. Najnovší výsledok sa aj napriek nepatrnému nárastu pesimizmu pri očakávanom vývoji finančnej situácie v domácnostiach a hospodárskej situácie v štáte príliš neodlišuje od stavu zisteného pred rokom, takže naďalej patrí medzi nadpriemerné údaje.

IES je zložený ukazovateľ, ktorý zobrazuje aktuálny stav očakávaní účastníkov ekonomického prostredia. Pozostáva z agregovaných údajov z výsledkov konjunkturálnych prieskumov v priemysle, stavebníctve, maloobchode a z výsledkov prieskumu o názoroch spotrebiteľov na aktuálnu ekonomickú situáciu. Bázickým obdobím je priemer roku 1995.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS