ČLÁNOK
Indikátor ekonomického sentimentu klesol o 3,5 bodu
28. novembra 2001

Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol v novembri 91,0 bodu, oproti októbru tak poklesol o 3,5 bodu. Medziročne index poklesol tiež o 3,5 bodu. Dosiahnuté medzimesasčné aj medziročné hodnoty sú najnižšie od mája predchádzajúceho roku. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Nepriaznivý vývoj výrazne ovplyvnil najmä indikátor dôvery v priemysle, ktorý po dlhotrvajúcom poklese už dosiahol zápornú hodnotu. Je to najnižšia úroveň za posledné dva roky a je obrazom pesimistických očakávaní prevažnej väčšiny priemyselných odvetví v blízkej budúcnosti. Podniky očakávajú zníženie produkcie hlavne v dôsledku poklesu dopytu v zahraničí, ktorý už tretí mesiac po sebe je hodnotený nepriaznivejšie ako domáci dopyt. Celkový obraz indikátora dôvery v priemysle dotvára aj opätovný rast zásob hotových výrobkov.

Výraznejšiemu prepadu IES mierne bráni indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý vzrástol na úroveň zo začiatku roka. Medziročný prírastok je stále kladný (+4,0 bodu), čomu iste napomohli názory stavebných firiem na úroveň súčasného dopytu. Približne polovica respondentov konjunkturálneho prieskumu v stavebníctve ho totiž považuje za primeraný sezóne. Je to však zrejme len prechodný jav, pretože väčšina podnikov hodnotí stavebnú produkciu horšie ako v predchádzajúcom mesiaci.

Indikátor dôvery v maloobchode po niekoľkomesačnej stabilnej úrovni zaznamenal mierny pokles. Väčšina obchodníkov a obchodných reťazcov očakáva na prelome rokov rast maloobchodného obratu, ale podľa ich názorov to nebude mať výrazný vplyv na zlepšenie ich ekonomickej situácie.

Zvýšenie cien na začiatku roka sa odrazilo v očakávaniach občanov rastom skepsy, ktorá vrcholila v marci tohto roku. Od apríla tohto roku pesimizmus spotrebiteľov postupne klesá, ale s výkyvom v septembri a októbri 2001. Indikátor spotrebiteľskej dôvery v novembri na úrovni mínus 27,3 bol o 15,8 bodu priaznivejší ako v marci 2001. Od minulého mesiaca spotrebiteľská dôvera vzrástla o 4 body. Medziročne nedošlo k výraznejšej zmene, pesimizmus občanov sa oproti novembru 2000 znížil taktiež o 4 body.

Indikátor ekonomického sentimentu je zložený ukazovateľ, ktorý zobrazuje aktuálny stav očakávaní účastníkov ekonomického prostredia. Pozostáva z agregovaných údajov z výsledkov konjunkturálnych prieskumov v priemysle, stavebníctve, maloobchode a z výsledkov prieskumu o názoroch spotrebiteľov na aktuálnu ekonomickú situáciu. Bázickým obdobím je priemer roku 1995.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS