ČLÁNOK
Index spotrebiteľskej dôvery v Spojených štátoch dosiahol štvorročné minimum
28. februára 2001

Za ostatných päť mesiacov sa však hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery znížila ešte o viac bodov v porovnaní s obdobím, ktoré predchádzalo poslednej recesii v rokoch 1990-1991.

Ak by sa počas tohto kvartálu podarilo udržať aspoň minimálne tempo hospodárskeho rastu, potom by sme v marci mohli hovoriť o celej dekáde neprerušeného vzostupu americkej ekonomiky. Nad týmito „oslavami“ sa však vznáša viac neistôt a otáznikov.

Najnovšie údaje hovoria nielen o poklese spotrebiteľskej dôvery, ale aj o prudšej erózii hodnôt predaja nehnuteľností a znížení objednávok na tovary dlhodobej spotreby.

Podľa indexu Conference Board (nezávislá výskumná skupina so sídlom v New Yorku) sa spotrebiteľská dôvera v USA znižuje už päť po sebe nasledujúcich mesiacov a dosiahla štvorročné minimum na úrovni 106,8 bodu, podľa niektorých iných zdrojov ide dokonca o sedemročné minimum.

Podľa predsedu Federálneho rezervného systému Alana Greenspana je práve dôvera spotrebiteľov kritickým faktorom pri odvrátení možnosti recesie.

Za ostatných päť mesiacov sa však hodnota tohto indexu znížila ešte o viac bodov v porovnaní s obdobím, ktoré predchádzalo poslednej recesii v rokoch 1990-1991.

Tento index dosiahol v roku 2000 historické maximum, no jeho terajší vývoj môže nasvedčovať tomu, že Spojené štáty skutočne stoja pred výraznejším hospodárskym poklesom.

Podľa niektorých relevantných faktorov a komponentov však možno usudzovať, že americkí spotrebitelia ešte stále vidia šance na mierny rast ekonomiky.

Ministerstvo obchodu však takéto odhady značne „schladilo“ najnovšími údajmi, podľa ktorých sa predaj nehnuteľností v januári znížil o 10,9%, čo je najväčší percentuálny mesačný prepad za ostatných sedem rokov a je osobitne evidentný na západe a severovýchode USA.

Ministerstvo obchodu takisto konštatovalo pokles objednávok na výrobky dlhodobejšej spotreby, kam sa zaraďujú napríklad osobné automobily alebo televízne prijímače.

V januári bol tento pokles na úrovni 6% v porovnaní s decembrom 2000 a celkové objednávky objemovo dosiahli 12,9 miliardy USD.

V tejto situácii čelí šéf americkej centrálnej banky Alan Greenspan veľmi vážnej dileme, ktorá sa týka načasovania ďalšieho zníženia úrokových sadzieb.

Federálny výbor pre voľný trh (FOMC) má ďalšie pravidelné rokovanie 20. marca, no najnovšie publikované ukazovatele zvyšujú očakávania, že k úprave úrokových sadzieb dôjde ešte pred týmto termínom.

I tak stojí Greenspan pred neľahkou voľbou.

Ak totiž dôjde k zníženiu úrokových sadzieb pred 20. marcom bude to znamenať, že k takémuto opatreniu došlo dva razy v priebehu dvoch mesiacov, avšak mimo rámca regulárneho rokovania FOMC. Tu pre Greenspana vyvstáva riziko, že ho obvinia z nedostatku kompetentnosti pri posudzovaní ekonomickej situácie a menového vývoja, čo by mohlo vážne ohroziť jeho reputáciu. Získal by však tým, že neočakávané zníženie sadzieb by malo určitý efekt „šoku“.

Ak však bude čakať do 20. marca, potom by sa riziká presunuli do ešte robustnejšieho pôsobenia faktorov, ktoré ovplyvňujú prípadný ekonomický pokles v USA. Greenspan je zatiaľ zdržanlivý a zrejme nechce, aby Fed reagoval inštinktívne na prejavy slabosti na trhu s cennými papiermi.

Jeho manévrovací priestor však nie je veľký.

Wall Street upozorňuje na to, prudší pokles úrokových sadzieb by mohol negatívne vplývať na vývoj inflácie a celkovú ekonomickú rovnováhu.

Hoci výnosová krivka – rozpätie medzi cennými papiermi s dlhodobou a krátkodobou splatnosťou má čoraz výraznejšie hodnoty, ostatné ukazovatele inflačných očakávaní, vrátane cien zlata, komoditných indexov, výnosových hodnôt vládnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou a dlhopisov, ktoré sú chránené proti inflačným výkyvom, riziko inflácie nesignalizujú.

Na tento vývoj ako prvá promptne reagovala britská centrálna banka – Bank of England. Jej Výbor pre menovú politiku, ktorý vo februári znížil úrokové sadzby zo 6% na 5,75% vo včerajšom vyhlásení konštatoval, že je pripravený opätovne uvoľniť menovú politiku, ak by americký ekonomický pokles škodlivo pôsobil na britskú ekonomiku.

Guvernér Bank of England Edward George však doslova dodal, že je predčasné vyvolávať paniku… Bol tiež optimistický aj v súvislosti s dĺžkou trvania prípadného poklesu ekonomického rastu v USA. Podľa guvernéra Bank of England určité uvoľnenie rozpočtovej politiky Bushovej vlády bude stimulovať dopyt amerických spotrebiteľov.

Obdobie relatívne pomalého hospodárskeho rastu, prípadne obdobie záporných hodnôt tohto ukazovateľa by však malo byť iba krátkodobým javom, čo však neznamená, že nie je rizikom pre globálnu ekonomiku, dodal Edward George. Alan Greenspan na pôde Kongresu predkladá korekciu a nové zhodnotenie menového výhľadu v Spojených štátoch. Podľa najnovších údajov je tempo hospodárskeho rastu najpomalšie z ostatných päť a pol roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS