ČLÁNOK
Index slovenského investora
1. novembra 2001

Index podielových fondov ISIX vyjadruje globálnu priemernú výkonnosť slovenských otvorených podielových fondov (s domicilom v Slovenskej Republike). Pozostáva z jednotlivých čiastkových indexov pre jednotlivé kategórie otvorených podielových fondov.

Index sa zavádza dňom 9.5.2002, z dôvodu porovnania historického vývoja indexu a trhu boli spätne dopočítané hodnoty k dátumu 2.1.2002. K tomuto dňu bola indexu priradená hodnota 1000 bodov.

Index pripravuje Investičná a dôchodková spoločnosť, a.s., v Bratislave a dvojtýždenník Profit.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS