ČLÁNOK
Index pre dlhopisy vydané v euro
3. júla 2001

Dopyt po obligáciách vydaných v euro sa tak zvýšil, že pre investorov tradičný index pre dlhové nástroje vydané v amerických dolárov, už nestačí. Preto americká investičná banka JP Morgan vypracovala špeciálny index pre dlhopisy vydané v euro.

Nový globálny indikátor obligácií rozvíjajúcich sa trhov, denominovaných v euro (EEMBIGC) sa vypočítava na základe 66 nástrojov, ktoré vydalo 15 krajín a ich sumárna kapitalizácia je 23,5 mld. USD. Index by mal pomôcť manažérom investičných fondov v tom aby viac vkladali v cenné papiere vydané v európskych menách. Napríklad európskym manažérom by to malo pomôcť vyhnúť sa kurzovým rizikám a pri investovaní v súlade s normami Európskej únie. Touto normou môže byť napríklad podmienka investovať len do nástrojov vydaných v euro. Okrem toho manažér fondov orientovaných na dlhové nástroje budú môcť jednoduchšie vysvetliť klientom stratégiu toho ako sa snažia dosiahnuť lepšie výsledky ako index. Ak by mali k dispozícií len dolárový index, nebolo by to pre nich jednoduché.

Nový index bude užitočný aj pre emitentov kvôli tomu, aby mohli vydávať viac cenných papierov a existujúce cenné papiere budú mať viac podpory. Tento indikátor umožní umiestniť slovenským subjektom viac cenných papierov vydaných v euro. Je výhodný najmä pre tie subjekty, ktoré sú orientované na export do krajín Európskej únie. Index je výhodný aj tým, že váha niektorých trhov s veľkou kapitalizáciou ako napríklad Argentína, Turecko a Brazília bude obmedzený. Vďaka tomu sa zväčší relatívna váha trhov, ktoré nemajú takú veĺkú trhovú kapitalizáciu a nevydali tak veľa cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS