ČLÁNOK
Index POP agentúry SRA dosiahol v apríli 30,4 bodu
29. apríla 2003

Index predpokladaného objemu produkcie (POP) dosiahol v apríli hodnotu 30,4 bodov, cím vzrástol o vyše 6 bodov z revidovanej marcovej hodnoty 23,7 bodu. V medzirocnom porovnaní je index vyšší o 6 bodov. Informovala o tom analyticka Slovenskej ratingovej agentúry (SRA) Katarína Kohútiková.

V štruktúre indexu sa výrazne zlepšili ocakávania v priemysle. Konjunkturálne saldá sezónne ocistenej ocakávanej produkcie v priemysle sú až o 18 bodov vyššie ako v predchádzajúcom mesiaci. Konjunkturálne saldá ocakávanej stavebnej produkcie po znacnom raste v marci ostali približne na minulomesacnej úrovni.

„Vzhladom na zmenu dotazníkov, monitorujúcich ocakávania u jednotlivých firiem zo strany Štatistického úradu SR, v súcasnosti prehodnocujeme výpocet indexu POP,“ povedala Kohútiková. Sledovanie konjunkturálnych sáld je totiž podla jej slov zaujímavé a poucné, kedže hovoria o ocakávaniach podnikov do budúcnosti.

Bázu indikátora POP tvoria konjunkturálne saldá pocítané Štatistickým úradom SR za priemysel a stavebníctvo. Ich váhy sa stanovia na základe vytvorenej pridanej hodnoty za posledné štyri štvrtroky. Indikátor POP hovorí o ocakávaniach trhových subjektov ohladom vývoja produkcie v ekonomike.

Vzhladom na zmenu vykazovania výsledkov konjunkturálnych prieskumov Štatistickým úradom SR a nezverejnovania jedného zo vstupných údajov indexu POP, ktorou sú sezónne ocistené saldá ocakávaného dopytu v stavebníctve, ratingová agentúra v januári zmenila výpocet indexu a saldu ocakávanej stavebnej produkcie priradila dvojnásobnú váhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS